Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 6 juli 2020

Urb-it AB (publ) höll under måndagen den 6 juli 2020 extra bolagsstämma. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.urb-it.com.

Kvittningsemission

Styrelsen beslutade den 10 juni 2020, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, om en kvittningsemission riktad till tolv fordringsägare (Lage Jonason, Astrid Jonason, Erik Mitteregger förvaltnings AB, Gerald Engström, Varsity Capital Group AB, Palmstierna Invest AB, Joachim Odqvist, Lars-Erik Irstad, PSA Solutions AB, Kevin Kviblad, Magnus Vahlqvist samt Razani Holding AB) i bolaget som hade fordringar mot bolaget om totalt 34 600 000 kronor vilka genom emissionen kvittades mot nyemitterade aktier. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission. Teckningskursen uppgick till 1,67751 kronor vilket innebär att emissionen omfattade 20 625 802 aktier. Genom emissionen ökade bolagets aktiekapital med 2 528 810,485649 kronor. Teckning av och betalning för aktier genom kvittning skedde mellan den 10 juni och 24 juni 2020. Full teckning i kvittningsemissionen innebar en utspädning om högst cirka 13,46 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter registrering av kvittningsemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email [email protected]


Urb-its sustainable last-mile delivery services now live in Madrid and Barcelona

  • Operations open in Europe's fastest growing e-commerce market, with reach to over 3.5 million people

Urb-it partners with Cainiao Network to offer sustainable delivery option to parcel lockers in Paris

Urb-it now delivers to parcel lockers of Cainiao Network in Paris, providing local customers with greater choice, convenience and flexibility, sustainably


Urb-it expands in Paris

Sustainable delivery services now available across all of central Paris, reaching over 4 million peopleUrb-it grows partnership with Yodel in Manchester

Urb-it continues to grow its sustainable last mile delivery network through expanding its  partnership with Yodel

Urb-it delivery services integrated with leading commerce platform Linnworks

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, is pleased to announce it has integrated with Linnworks, the leading software-as-a-service (SAAS) total commerce platform. Linnworks customers can now select Urb-it as their sustainable last mile delivery partner in cities across Europe.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, håller årsstämma fredagen den 13 maj 2022.

För att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning).


NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF URB-IT AB (PUBL)

The Annual General Meeting of Urb-it AB (publ), reg. no. 556959-9755, will be held on Friday, May 13, 2022.

In order to ensure the health and safety of shareholders, employees and other stakeholders, the Board of Directors has, on the basis of temporary legal provisions, decided that the Annual General Meeting shall be held without the physical presence of shareholders, proxies or third parties and that the shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights only by advance voting (postal voting).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted