Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 12 januari 2021

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 12 januari 2021 extra bolagsstämma.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.urb-it.com.

Riktad nyemission

Styrelsen beslutade den 2 december 2020, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, om en riktad emission till ett antal investerare. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission. Teckningskursen uppgick till 2,0 kronor per aktie vilket innebär att emissionen omfattade 41 000 000 aktier. Genom emissionen ökade bolagets aktiekapital med 5 026 773,25 kronor.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefter överlåter dem till anställda i koncernen. Högst 4 710 000 teckningsoptioner kan emitteras. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 3,75 kronor. Teckning av aktier kan äga rum från och med den 15 mars 2024 till och med den 29 mars 2024.

Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin.kviblad@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email CA@mangold.se

Nerladdningsbara filerUrb-it - Klimatanpassad tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold inleder bevakning på Urb-it


Urb-it expands with Foodstuff to offer zero-emission food deliveries in the City of Bristol.

London, 10th March 2021 - Green last-mile logistics provider, Urb-it and online food delivery company Foodstuff have expanded their zero-emission delivery service to the City of Bristol. After a successful February launch in Cambridge, the partnership has gained positive momentum and will deliver food from a diverse range of independent restaurants to doorsteps across Bristol.Urb-it AB (publ) and Le Groupe La Poste expand its sustainable logistics offering to Paris

February 19th 2021, Paris - Green logistics provider, Urb-it AB and postal service giant Le Groupe La Poste will expand their operation to Paris to provide zero-carbon last-mile deliveries and seek to reduce the city's growing c02 emissions. The latest announcement comes off the back of a successful collaboration and rollout period in the French City of Strasbourg at the beginning of 2021.


Urb-it partners with Foodstuff to offer zero-emission deliveries in the City of Cambridge

London, 2nd February 2021 - Green last mile logistics provider, Urb-it will partner with online food delivery company Foodstuff to offer convenient, last-mile zero-emission deliveries in the City of Cambridge. At a time when independent businesses struggle in the face of the pandemic, Foodstuff and Urb-it will combine to bolster food deliveries from Cambridge's best independent restaurants to the end-consumer.Urb-it expands operation to Strasbourg with Le Groupe La Poste

Paris, 22nd January 2021 - Green logistics provider, Urb-it has partnered with French postal service giant 'Le Groupe La Poste' to provide zero carbon last-mile deliveries to consumers in Strasbourg. The latest collaboration with the historical postal operator heralds a very good start to 2021, and fuels the strong growth of Urb-it's current business in France.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted