Kommuniké från årsstämma i Urb-it den 14 juni 2018

Urb-it AB (publ) höll under torsdagen den 14 juni 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.urb-it.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 11 796 196 kronor.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer, förutom tidigare verkställande direktör Mats Forsberg, ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2017.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt och Anna Wikner till styrelseledamöter. Stämman nyvalde Lage Jonason till styrelsens ordförande.

Stämman nyvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå om totalt 400 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 100 000 kronor vardera till styrelsens stämmovalda ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO
E-post: [email protected]
Telefon: 076-310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Nerladdningsbara filer

Urb-it launches in Spain

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, today announces the launch of its sustainable delivery services in Spain. This is the next step in Urb-it's ambitious growth strategy to expand across Europe with Spain as the third market, alongside France and the UK.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 10 december 2021

Urb-it AB (publ) höll under fredagen den 10 december 2021 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Report from extraordinary general meeting in Urb-it on 10 December 2021

Urb-it AB (publ) held an extraordinary general meeting on Friday 10 December 2021, where the following main resolution was passed.


Urb-it forms strategic partnership agreement with StoreShippers, the world's largest sustainable ship-from-store network

· A new omnichannel logistics partnership solution for retail brands

· Improves the speed and convenience of fulfilment from store to customers, sustainably


Urb-it expands Yodel UK partnership

Extending last-mile sustainable delivery services in London and launching in Glasgow & BristolNOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), reg. no. 556959-9755, (the "Company") holds an extraordinary general meeting on Friday 10 December 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, ("Bolaget") håller extra bolagsstämma fredagen den 10 december 2021.


Urb-it carries out a directed share issue to Ingka Investments of SEK 95 million

The board of directors of Urb-it AB ("Urb-it" or the "Company") has resolved on a directed issue to Ingka Investments, the investment arm of Ingka Group, the main IKEA retailer ("Ingka Investments") of 21,590,909 shares, subject to approval from an extraordinary general meeting (the "Share Issue"). The subscription price in the Share Issue amounts to SEK 4.40 per share. The Company raises SEK 95 million before transaction related costs through the Share Issue. The board of directors has also decided to postpone the announcement of the interim report for the third quarter to 29 November 2021 as part of the completion of the Share Issue.


Urb-it genomför riktad nyemission till Ingka Investments om 95 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") har beslutat om en riktad nyemission till Ingka Investments, investeringsbolaget inom Ingka Group, den största IKEA-detaljisten, ("Ingka Investments") av 21 590 909 aktier under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma ("Nyemissionen"). Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 4,40 kronor per aktie. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 95 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Styrelsen har även beslutat att senarelägga offentliggörandet av den tredje kvartalsrapporten 2021 till den 29 november 2021 som ett led i genomförandet av Nyemissionen.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted