Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Urb-it är godkända för handel på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag den 7 juli 2017

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har fått sin ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North godkänd. Första dag för handel med aktierna på Nasdaq First North är den 7 juli 2017. Bolaget har också offentliggjort ett dokument på sin hemsida som redogör för bolagets ställning efter den emission som beslutads av årsstämman den 12 maj 2017.


Urb-its nyemission om 110 MSEK är fulltecknad

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 110 MSEK inför listningen på Nasdaq First North ("Erbjudandet"). Erbjudandet tecknades till 87 procent och de inkomna anmälningarna summerar till cirka 96 MSEK, vilket medför att garantiåtagande om cirka 14 MSEK utnyttjas för att Erbjudandet därmed skall bli fulltecknat.

Urb-it inleder samarbete med Cervera, Adlibris, Hope och Sandqvist

Nu inleder det svenska techbolaget Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") ett samarbete med Cervera. Samtidigt ansluter sig även de svenska bolagen Adlibris, Hope och Sandqvist till tjänsten.


Urb-it lanserar Swish som betalningsmetod för den svenska marknaden

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") lanserar Swish som betalningsmetod för köp på den svenska marknaden.


Urb-it och Volvo växlar upp samarbetet med returer i bagageluckan och integrering i app

Nu växlar Volvo upp samarbetet med retail techbolaget Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") där Volvos kunder kan göra returer av onlineköp via bagageluckan. Partnerskapet initierades 2016 då det blev möjligt att via utvalda Urb-it anslutna retailers shoppa produkter och få dem överlämnat till sin Volvo, utan att befinna sig i bilen. Det utvecklade samarbetet innebär också att man via Urb-it app också kan shoppa hela Urb-its sortiment och välja sin Volvo som leveransplats, direkt i Urb-its miljö.


Analysföretaget Analyst Group publicerar analys av Urb-it

Det oberoende analysinstitutet Analyst Group ("AG") har idag publicerat en aktieanalys av Urb- it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget"). AG har utfört analysen i syftet att ur ett oberoende perspektiv ge allmänheten en bättre insikt i Bolagets framtida framgångsförutsättningar. Analysen belyser bland annat Urb-its starka värdedrivare och möjlighet till ett potentiellt marknadsvärde om 5,6 mdSEK år 2022. Analysen finns tillgänglig här: http://analystgroup.se/analysis/urb-it/.


Start av teckningsperiod och investerarträffar i Stockholm och Malmö

Teckningsperioden i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") inleds idag och pågår fram till 28 juni 2017. Anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets hemsida, http://investors.urbit.com/, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se. I samband med teckningsperioden bjuder Bolaget in till investerarträffar hos Mangold i Stockholm och Malmö den 21 juni.


Urb-it beslutar om nyemission och offentliggör prospekt inför notering på Nasdaq First North

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har beslutat om nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 7 juli 2017. Aktien kommer att handlas under kortnamnet URBIT med ISIN-kod SE0009921034. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 110 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") har Urb-it idag även offentliggjort ett prospekt, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, http://investors.urbit.com/, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted