Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.URB-IT AB (PUBL) KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen för Urb-it AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma måndagen den 21 november 2022. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För mer information, vänligen kontakta Kevin Kviblad, VD, [email protected]


URB-IT AB (PUBL) CONVENES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The board of directors of Urb-it AB (publ) has resolved to convene an extraordinary general meeting on Monday, November 21, 2022. Further details regarding the proposals for the extraordinary general meetings are set out in the notice, which is presented in full below.

The notice will be published in the Swedish Official Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website within the next few days.

For more information, please contact Kevin Kviblad, CEO, [email protected]Urb-it genomför riktad nyemission om cirka 23,3 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 13 maj 2022, beslutat och genomfört en riktad nyemission av 8 475 000 aktier med en teckningskurs om 2,75 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 23,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.


Urb-it carries out a directed share issue of approximately SEK 23.3 million

The board of directors of Urb-it AB (publ) ("Urb-it or the "Company") has, pursuant to the authorisation granted by the annual general meeting held on May 13, 2022, resolved and carried out a directed issue of 8,475,000 shares at a subscription price of SEK 2.75 per share (the "Share Issue"). The Company raises approximately SEK 23.3 million before transaction related costs through the Share Issue.


Fashion and lifestyle brand KILLSTAR chooses Urb-it for sustainable last mile deliveries in a UK multi-city rollout

Urb-it, a rapidly growing sustainable logistics platform, is pleased to announce that alternative fashion and lifestyle brand, KILLSTAR, has chosen Urb-it as its sustainable last mile delivery partner in the UK.


Urb-it integrates with Metapack to empower retailers with sustainable deliveries across Europe

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, today announces its integration with Metapack, a global leader in ecommerce delivery technology.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted