Urb-its delårsrapport juli-september 2017

Q3 SAMMANFATTNING

Försäljningsutveckling under perioden januari-september 2017 

  • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2017 - 30 september 2017 till 422 TSEK, (110 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2017 - 30 september 2017 uppgick Bolagets rörelseresultat till -73 597 TSEK (-41 602 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2017 - 30 september 2017 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -74 659 TSEK (-41 617 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 30 september 2017 till -5,26 SEK (-4,05 SEK)1

Urb-it offentliggör marknadsuppdatering

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") noterar ett ökat intresse från retailers och genomför nu satsningar på alla marknader.


Urb-its delårsrapport april-juni 2017

  • Stark utveckling i Paris
  • Effektivisering och reduktion av kostnader

Urb-it avser att genomföra en omorganisation och efterföljande kostnadsneddragningar, VD Fredrik Warstedt lämnar

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") avser att under kommande veckor genomföra en omorganisation och kostnadsneddragningar. I samband med organisationsförändringen lämnar Fredrik Warstedt sin post som VD den 7 augusti.


Urb-it förstärker ledningen med ny CPO och CCO

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") ökar ytterligare sitt fokus på teknikutveckling och kundnytta genom förstärkningar av ny CPO och CCO till ledningsgruppen.


Idag inleds handeln med Urb-its aktier på Nasdaq First North

Idag, den 7 juli 2017, inleds handeln i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq First North.


Urb-it inleder samarbete med Levi's i Paris

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") inleder ett testsamarbete med Levi's i Paris för butikerna Champs Elysée, Etienne Marcel och Havre Caumartin.


Urb-it är godkända för handel på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag den 7 juli 2017

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har fått sin ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North godkänd. Första dag för handel med aktierna på Nasdaq First North är den 7 juli 2017. Bolaget har också offentliggjort ett dokument på sin hemsida som redogör för bolagets ställning efter den emission som beslutads av årsstämman den 12 maj 2017.


Urb-its nyemission om 110 MSEK är fulltecknad

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 110 MSEK inför listningen på Nasdaq First North ("Erbjudandet"). Erbjudandet tecknades till 87 procent och de inkomna anmälningarna summerar till cirka 96 MSEK, vilket medför att garantiåtagande om cirka 14 MSEK utnyttjas för att Erbjudandet därmed skall bli fulltecknat.

Urb-it inleder samarbete med Cervera, Adlibris, Hope och Sandqvist

Nu inleder det svenska techbolaget Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") ett samarbete med Cervera. Samtidigt ansluter sig även de svenska bolagen Adlibris, Hope och Sandqvist till tjänsten.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted