Årsredovisning 2020

Uppfinnaren 1 AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.uppfinnaren1ab.se.

För mer information, vänligen kontakta: Per-Axel Sundström, styrelseledamot och verkställande direktör för bolaget, +46 (0) 8 510 607 70, per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 17.00 (CEST)

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q2 2020


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted