Unibaps SpaceCloud operativt i rymden efter lyckad uppsändning med SpaceX Falcon 9

Unibaps lösning för snabb dataanalys, lagring och kommunikation kallad SpaceCloud, är nu i bruk i rymden efter en lyckad uppsändning och initial drifttagningsfas. SpaceCloud sändes upp den 30 juni 2021 på D-Orbits Wild Ride ION mission tillsammans med 87 andra satelliter på en SpaceX Falcon 9 raket från Cape Canaveral.

ION-missionen är den första som har Unibaps SpaceCloud lösning ombord och är därmed först i världen med nyckelfunktioner för datahantering i rymden. Missionen har nu verifierat samtliga 22 förinstallerade innovativa applikationer som har utvecklats för att påvisa kommersiella fördelar av snabbare tillgång till kvalitativ information från rymden. Apparna är framtagna för att visa hur information kan skapas från globala data och ge en snabb lägesbild för exempelvis katastrofövervakning samt ge lägre kostnader för satellitkommunikation och dataöverföring till jorden.

- Vi startade Unibap med visionen att skapa förutsättningarna och ta en marknadsposition inom dataförädling i traditionellt utmanande men stora marknadssegment på jorden och i rymden. Jag är mycket glad att grunden i vår vision nu har förverkligats och att vi står redo att kunna erbjuda dataanalys direkt rymden. Under kommande månader kommer vi att genomföra utförligare systemtester och successivt ladda upp nya applikationer på SpaceCloud. Vi har nu öppnat möjligheten att ta betalt för tid och resursutnyttjande på satelliter, säger Fredrik Bruhn, Chief Evangelist och en av Unibaps grundare

ION WILD RIDE är först i världen att via SpaceCloud erbjuda kunder:

· datalagring, artificiell intelligens/maskininlärning, edge-beräkningar och datatjänstehantering med samma verktyg som används på jorden. Detta demonstreras bland annat av D-Orbits egna "Nebula" rymddatatjänst.

· enkel utveckling av egna applikationer och drifttagning av dessa i rymden

· processorer och mjukvara för artificiell intelligens från både AMD och Intel Movidius i samma system (bland annat första gången som Intel Movidius Myriad X chip används i rymden

· 256 GB datalagring och upp till 4 biljoner datorberäkningar per sekund (4 TFLOP)

· mycket avancerade dataanalysbibliotek för geospatiell information via ENVI®/IDL® från L3Harris Geospatial

· en standardiserad kommunikationslösning som gör det oerhört enkelt för app utvecklare att skicka ned information (vilket även är sättet som Unibap använt för att verifiera systemet under de första veckorna i rymden).

- Jag är oerhört stolt över vårt Team och våra samarbetspartner som genom hårt och dedikerat arbete gjort detta möjligt. Detta är en mycket viktig milstolpe för företaget att vi nu kan gå ut med informationen att systemet är driftsatt i rymden och fungerar till fullo. Denna bedrift befäster den digitala transformationen i rymden och varför vi är rätt partner för satellitintegratörer, satellitoperatörer och datormolnföretag på den nya rymdmarknaden. Vi ökar nu vår satsning för rymdapplikationer och söker ännu fler talanger att stärka våra team i Uppsala och Västerås, säger Anders Blomberg, VD

Fler viktiga appar skapade av Unibaps partners som testas av SpaceCloud listas nedan:

· V-Nova visar högkvalitativa videokomprimeringstekniker som ger radikala effektivitetsvinster. Den sänker överföringstiderna genom att ladda ner högkvalitativa lägre upplösningar av bilderna först.

· "Worldfloods", en applikation att identifiera översvämningar och skicka ner en översvämningskarta till räddningspersonal inom sekunder efter att bilder tagits med en satellit. Appen är utvecklad av Frontier Development Lab (FDL), i partnerskap med Trillium Technologies, University of Oxford och Europeiska rymdstyrelsen.

· ENEA tillsammans med Europeiska rymdstyrelsen visar bildkomprimeringsstandarden för hyperspektral information, CCSDS 123.0-B-2.

· Europeiska rymdstyrelsen visar bland annat robust komprimering av hälsodata enligt CCSDS 124 standarden samt vetenskapliga appar för att analysera solaktivitet och mängden strålningspartiklar i omgivningen.

· 12G Flight Systems visar SpaceCloud Services kompabilitet med den globalt gemensamma satellitkommunikationsstandarden CCSDS. Detta inkluderar CCSDS virtuella kanaler, CCSDS-paketkodning, synkronisering och säkerhet och European Cooperation for Space Standardization (ECSS) Packet Utilization Services (PUS).

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 73 821 37 79

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Unibap erhåller en order för mjukvara och hårdvara till en satellitmission

Unibap AB (publ) har erhållit en order för en rymddator till en satellitmission från ett stort europeiskt rymdföretag. Unibap kommer att leverera mjukvara och hårdvara för intelligent databearbetning baserat på Unibaps SpaceCloud, samt enheter för utveckling och support. Ordervärdet är på 350 kEUR och kommer att levereras under andra halvan av 2022.


Unibap receives order for software and processing hardware to a satellite mission

Unibap AB (publ) has received an order for a spaceflight solution to a satellite mission from a large European space company. Unibap will deliver software and data processing unit for flight based on its SpaceCloud product line, together with engineering support and development products. The order value is 350 kEUR and will be delivered during second half of 2022.


Unibap offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ.) ("Unibap" eller "Bolaget") har med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet").


Inbjudan till företagspresentation av Unibap AB (publ)

Styrelsen i Unibap har vid möte den 12 maj 2022 beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 24,8 MSEK. Teckningsperioden löper från den 23 maj till och med 7 juni 2022. Med anledning av detta bjuder vi den 23 maj kl. 14:00 och den 24 maj kl. 17:00 in till två öppna möten där vi presenterar bolagets framtida inriktning och prioriteringar.


Unibap secures extension with European Space Agency (ESA) Space Solutions for end-to-end SpaceCloud® demonstration.

Unibap AB (publ.) is expanding the demonstrations and the rollout of SpaceCloud, providing cloud computing and cloud services in space. The European Space Agency (ESA) has extended Unibaps proposal through its Space Solutions initiative for demonstrating SpaceCloud end-to-end business model and technical feasibility to prepare for a commercial rollout. The extension adds another ESA financial contribution of KEUR 200. The extension will further evaluate SpaceCloud in orbit. Unibap will in addition carry out additional marketing and business development activities to strengthen Europe's position in downstream data driven value services.


UNIBAP GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 24,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag den 12 maj 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 oktober 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen är till 91,4 procent omfattad av tecknings- och garantiåtaganden. Därutöver är även Swedbank Robur positiva till emissionen och har uttryckt en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna resterande 8,6 procent (motsvarande sin pro rata-andel).

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i huvudsak att användas till att bygga den balansräkning som krävs för det ökade antalet kundförhandlingar med stora internationella företag, samt att öka produktionskapaciteten för rymdinfrastrukturprodukter för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från marknaden.Unibap och AI Sweden etablerar SpaceEdge och beviljas bidrag från Rymdstyrelsen

Unibap AB (publ) har beviljats 4 miljoner kronor från Rymdstyrelsen för att etablera en SpaceCloud testbädd på AI Swedens Edge Lab i Göteborg som går under namnet SpaceEdge. SpaceEdge blir världens första testbädd för rymd-apputveckling med möjlighet att ladda upp appar till SpaceCloud-satelliter. SpaceEdge är ett långsiktigt samarbete mellan Unibap och AI Sweden där etableringsfasen genomförs under perioden april 2022 och april 2023.


Unibap and AI Sweden will establish SpaceEdge and receives funding from the Swedish National Space Agency

Unibap AB (publ) has received funding of 4 MSEK million from the Swedish National Space Agency (SNSA) to set up a SpaceCloud testbed at the AI Sweden Edge Lab in Gothenburg called SpaceEdge. SpaceEdge is the world's first testbed for space app development with the possibility to upload apps to SpaceCloud in-orbit. SpaceEdge is a long term partnership between Unibap and AI Sweden, where the first development phase of the testbed will take place from April 2022 to April 2023.


Unibap AB receives an order from the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) for SpaceCloud development equipment

Unibap AB (publ) has received an order of a SpaceCloudâ iX5 and iX10 development equipment by the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) to be delivered at the end of March 2022. This allows JAXA to explore the potential of SpaceCloudâ and to evaluate its use in future missions.


Unibap och Saab Emerging Technologies tecknar långsiktigt samarbetsavtal

Unibap AB (publ) och Saab Emerging Technologies AB har tecknat ett löpande långsiktigt samarbetsavtal för gemensam affärsutveckling. Företagen har identifierat ett flertal kommersiella möjligheter både nationellt och internationellt. Företagen kommer även utveckla en gemensam plan för produkt och tjänsteerbjudanden.


Unibap and Saab Emerging Technologies sign a long-term cooperation agreement

Unibap AB (publ) and Saab Emerging Technologies AB have signed a long-term cooperation agreement for joint data driven business development. The companies have identified several commercial opportunities both nationally and internationally to pursue under the cooperation. The companies will also develop a joint plan for product and service offerings.


Unibap receives follow-on order for SpaceCloud in a satellite constellation

Unibap AB (publ) has received a follow-on order of KUSD 298 for spaceflight products and support from the SpaceCloud product portfolio. This order is the second part within a signed agreement with a total value of MUSD 1.98, covering deliveries in 2022 and 2023, (see press release from June 3, 2021).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted