Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Unibap receives funding from European Union's Horizon within the SOPHOS project

The SOPHOS project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement 1010827. Unibap is eligible for a grant amount of 476 KEUR during the 3 years of project execution.  

Unibap AB is a consortium member in the Smart on-board processing for Earth observation systems (SOPHOS) project, that received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement 1010827. The value of the work share for Unibap is 476 KEUR over the 3 years' time of the project, out of a total grant of 2055 KEUR for the entire consortium.

The consortium members are UNIBAP AB, German Aerospace Center - DLR, Universität zu Lübeck - UZL, Teletel Aerospace and Defense - TELETEL and DSI Aerospace Technologie GmbH - DSI, who also is the coordinator of the project.

The increasingly growing number of satellites with more capable electro optical sensors and synthetic aperture radar (SAR) sensors for Earth observation requires new solutions for data handling and to get that data to the ground. Better on-board data processing and storage solutions will allow future iterations of spacecraft to achieve higher performance in smaller and smaller packages. SOPHOS will design and implement enabling technology for high-end data products produced on-board spacecraft via the implementation of more power efficient high performance space processing chains for various Low-Earth Orbit (LEO) missions, with a focus on applications for SAR.

- This is a natural next step for Unibap with our flight proven SpaceCloud - a high performance on-board processing solution, to participate in a project like SOPHOS to address the compute intensive solutions needed for SAR missions. The combination of a SpaceCloud hardware and software solution with a miniaturized mass memory module from DSI provides a mixed criticality solution representing the best of breed regarding high performance radiation tolerant processing capability and resilient long term storage solution. Innovative algorithms and applications from DLR, UZL and Teletel will move the boundaries for state of the art on-orbit processing of SAR data.

Lena W Jansson, CEO

Uppsala October 13, 2022

For more information, please contact:

Lena W Jansson
CEO

[email protected]
+46 72 450 15 15

This information is by Unibap required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication on October 13, 2022 at 14:20 CET.

About Unibap

Unibap is a high-tech company that aims to automate and streamline industries on earth as well as in space. With smart solutions based on AI and robotics, we want to increase quality and productivity for our customers while eliminating dangerous tasks that today are performed manually. Unibap strives to have a positive impact on both society and the environment. The company's Quality Management System is certified according to SS-EN ISO 9001:2015. The company is listed at Nasdaq First North Growth Market.

For more information, please visit the Company's website unibap.com/en.

FNCA Sweden AB, is the Company's Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Unibap receives order from Thales Alenia Space

Unibap AB (publ) has received an order from Thales Alenia Space to provide SpaceCloud® solution for technology development targeting use on future satellite missions. The order value is KEUR 182.


Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellitkonstellation

Unibap AB (publ) har fått en order på rymddatorer för en satellitkonstellation från en mindre europeisk satellitintegratör, beställd av en europeisk myndighet. Unibap kommer att leverera mjukvara och hårdvara för intelligent databearbetning baserat på Unibaps SpaceCloud iX5-familj. Ordervärdet är på 1,7 MEUR, med leveranser under 2023 och fram till Q2 2024. Ordern är en första del av ett tecknat avtal om totalt 6,2 MEUR. Efterföljande volym kan avropas i två delar under 2023 och 2024, med leveranser under 2024 och 2025, baserat på avrop från slutkunden.


Unibap receives a large SpaceCloud order for a satellite constellation

Unibap AB (publ) has received an order from an emerging European smallsat integrator to deliver payload data processing units for a satellite constellation, commissioned by a European authority. Unibap's solution is based on the SpaceCloud iX5-family and includes software and hardware suitable for intelligent on-orbit edge computing. The order value is 1.7 MEUR with deliveries during 2023 up until Q2 2024. This order is the first part of a signed agreement with a total value of
6.2 MEUR. Remaining volume can be authorized in two steps, during 2023 and 2024, with deliveries 2024 and 2025, based on call-offs from the end customer.


Unibap erhåller order från bolagets distributör i USA, Moog Inc, baserad på tidigare kommunicerad ATP (Authorization to proceed)

I oktober tilldelades Unibap en ATP (Authorization to proceed) av sin distributör och licensinnehavare i USA, Moog Inc. Detta innebar att Unibap kunde inleda arbete på en förväntad hårdvarubeställning. Nu har ATP omvandlats till en order av ett värde till MUSD 1.69. Beställningen är för produkter inom Unibap's iX10 plattform, med planerad leverans till kund i USA under det andra kvartalet 2023. iX10 är baserad på 14 nm AMD Ryzen V1000-familjen, som erbjuder överlägsen prestanda i rymden och är kompatibel med AMD:s högpresterande bibliotek (HPC) kallad ROCm.


ATP from US distributor, Moog Inc, is converted into an order

As earlier communicated Unibap's US distributor and technology licensee Moog Inc. gave Unibap an ATP (Authorization to Proceed) to start work on an expected hardware order. The ATP has now been converted into an order with a value of MUSD 1.69, The order is for products within Unibap's iX10 platform, for delivery during the second quarter of 2023. The iX10 is based on the 14 nm AMD Ryzen V1000 family, which offers superior on-orbit processing performance and that are compatible with AMD's high-performance library (HPC) called ROCm.


Unibap erhåller en order från Försvarets materielverk (FMV) till ett värde av 8 MSEK

Ordern omfattar en SpaceCloud dator iX5-104 med tillhörande tjänster för ett totalt värde om 8 MSEK.  Leverans kommer att ske under perioden december 2022 till och med juni 2025. 


Unibap receives follow on order from The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

Unibap AB (publ) has received a follow-on order from The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) to provide next generation SpaceCloud® solutions for Earth Observation satellite mission. The order value is 71,500 EUR, with delivery scheduled for March in 2023.

 


Unibap and AWS successfully runs AWS compute and machine learning services on SpaceCloud in a first-of-its kind space experiment.

Amazon Web Services (AWS) announced on Nov 29 2022 at AWS re:Invent 2022 in Las Vegas that it successfully has ran a suite of AWS compute and machine learning (ML) software integrated on SpaceCloud on an orbiting satellite, in a first-of-its-kind space experiment. The experiment, conducted over the past 10 months in Low Earth Orbit (LEO), was designed to test a faster, more efficient method for customers to collect and analyze valuable space data directly on their orbiting satellites using the cloud.


Förändringar i Unibaps ledning

Unibap har rekryterat Lars Sundberg till tjänsten som Head of Operations och Fredrik Bruhn, bolagets Chief Evangelist lämnar sin operativa roll i bolaget.


Delårsrapport juli 2021 - september 2022

Juli - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 992 KSEK (3 977)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 151 KSEK (-6 153)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 416 KSEK (-6 086)
 • Resultat per aktie -1,26 SEK (-0,68)

 

 Juli 2021 - september 2022 (15 månader) *

 • Nettoomsättningen uppgick till 26 887 KSEK (16 710)
 • Rörelseresultatet uppgick till -48 299 KSEK (-32 774)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -48 793 KSEK (-31 730)
 • Resultat per aktie -5,27 SEK (-3,82)

*Jämförelsetal inom parentes visar motsvarande period ett år tidigare

  

Väsentliga händelser juli - september 2022

 • Unibap bekräftar att dialog förs med industrikonsortiet bakom ett projekt kallat "Bifrost", samt att inga avtal har ingåtts.
 • Unibap erhåller en order på SpaceCloud® iX5 Engineering Models till ett värde om
  ca 229 KUSD
 • Unibap tar beslut om att inte gå vidare med ytterligare samarbetet med Northvolt Revolt AB
 • Johan Åman utses till ny VD för Unibap, med tillträde den 14 november 2022


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Unibap Unibap erhåller en ATP (Authorization to proceed) från bolagets distributör i USA, Moog Inc., för en förväntad hårdvarubeställning om 1,69 MUSD
 • Unibap erhåller finansiering från EU:s Horizon 2020 om 476 KEUR över tre år, för bolagets del i SOPHOS (Smart on-board processing for Earth observation systems)
 • Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS om 845 KEUR

Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS

Unibap AB (publ) har fått en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS för att leverera nästa generations SpaceCloud®-lösning, med iX10, till Loft Orbitals satelliter. Ordervärdet är 845 KEUR, med slutlig leverans planerad till maj 2023.


Unibap receives follow-on order from Loft Orbital SAS

Unibap AB (publ) has received a follow-on order from Loft Orbital SAS to provide next generation SpaceCloud® solutions, including the iX10, for Loft Orbital's satellites. The order value is 845 KEUR, with final delivery scheduled for May in 2023.


Valberedning utsedd i Unibap AB (publ.)

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 21 oktober 2021 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 20 april 2023.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted