Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS

Unibap AB (publ) har fått en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS för att leverera nästa generations SpaceCloud®-lösning, med iX10, till Loft Orbitals satelliter. Ordervärdet är 845 KEUR, med slutlig leverans planerad till maj 2023.

Loft Orbital har lagt ett kontrakt med Unibap om att använda SpaceCloud® på tre satellitmissioner med uppsändningar planerade under 2023. Loft Orbital kommer att använda Unibaps lösningar och datebehandlingsenheter för att möjliggöra Cloud och Edge-beräkningar i omloppsbana för lagring och bearbetning av sensordata. Unibap kommer att leverera engineering-modeller och flyghårdvara av nästa generations SpaceCloud infrastrukturlösning, iX10.

- Det här kontraktet är ett utmärkt exempel på den snabbt växande marknaden för edge computing i rymden och Unibaps ledande ställning inom rymdindustrin. Unibaps förmåga att leverera toppmoderna bearbetningslösningar kommer att fortsätta att möjliggöra för våra kunder och partner att gå in på nya datadrivna marknader och erbjuda nya produkter och tjänster. För att möta efterfrågan kommer Unibap att öka vår produktionskapacitet, säger Lena W Jansson, VD på Unibap.

- Vi är mycket glada över att fortsätta använda SpaceCloud® efter den framgångsrika integrationen av iX5 i nyttolastens beräknings- och behandlingsplattform ombord på YAM5-uppdraget. Uppgraderingen till de senaste lösningarna från Unibap, inklusive iX10, kommer att möjliggöra mer ambitiösa missioner med virtuell [mjukvarubaserad] nyttolast", säger Pieter van Duijn, teknikchef på Loft Orbital.

Uppsala 2022-11-08

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson
VD

[email protected]
+46 (0) 72 450 15 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022, klockan 19:10 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Kort om Loft Orbital

Loft Orbital är pionjär inom tillhandahållande av rymdinfrastruktur som tjänst. Lofts mission är att vara den snabbaste, enklaste och mest tillförlitliga vägen till omloppsbana för alla slags nyttolaster. Företaget flyger kundernas nyttolaster ombord på kvartalsvis schemalagda satellituppdrag och hanterar hela uppdraget som en tjänst. Lofts kunder kan på så sätt fokusera på det som är viktigast för dem: deras nyttolast och den data den samlar in. För att göra detta möjligt har Loft Orbital utvecklat de mjuk- och hårdvaruprodukter som gör Lofts satellitmissioner verkligen "plug and play", vilket eliminerar år av komplicerad design och ingenjörsarbete. Med kvalificerade satellitbussar av standardtyp som upphandlas i förväg och som är tillgängliga direkt från hyllan, levererar Loft nyttolasterna till omloppsbana på månader, inte år.

Loft Orbital kommer att placera en tredje satellit i omloppsbana i november och har kontrakterat mer än 20 satelliter som ska flyga fram till 2025.

Unibap receives order from Thales Alenia Space

Unibap AB (publ) has received an order from Thales Alenia Space to provide SpaceCloud® solution for technology development targeting use on future satellite missions. The order value is KEUR 182.


Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellitkonstellation

Unibap AB (publ) har fått en order på rymddatorer för en satellitkonstellation från en mindre europeisk satellitintegratör, beställd av en europeisk myndighet. Unibap kommer att leverera mjukvara och hårdvara för intelligent databearbetning baserat på Unibaps SpaceCloud iX5-familj. Ordervärdet är på 1,7 MEUR, med leveranser under 2023 och fram till Q2 2024. Ordern är en första del av ett tecknat avtal om totalt 6,2 MEUR. Efterföljande volym kan avropas i två delar under 2023 och 2024, med leveranser under 2024 och 2025, baserat på avrop från slutkunden.


Unibap receives a large SpaceCloud order for a satellite constellation

Unibap AB (publ) has received an order from an emerging European smallsat integrator to deliver payload data processing units for a satellite constellation, commissioned by a European authority. Unibap's solution is based on the SpaceCloud iX5-family and includes software and hardware suitable for intelligent on-orbit edge computing. The order value is 1.7 MEUR with deliveries during 2023 up until Q2 2024. This order is the first part of a signed agreement with a total value of
6.2 MEUR. Remaining volume can be authorized in two steps, during 2023 and 2024, with deliveries 2024 and 2025, based on call-offs from the end customer.


Unibap erhåller order från bolagets distributör i USA, Moog Inc, baserad på tidigare kommunicerad ATP (Authorization to proceed)

I oktober tilldelades Unibap en ATP (Authorization to proceed) av sin distributör och licensinnehavare i USA, Moog Inc. Detta innebar att Unibap kunde inleda arbete på en förväntad hårdvarubeställning. Nu har ATP omvandlats till en order av ett värde till MUSD 1.69. Beställningen är för produkter inom Unibap's iX10 plattform, med planerad leverans till kund i USA under det andra kvartalet 2023. iX10 är baserad på 14 nm AMD Ryzen V1000-familjen, som erbjuder överlägsen prestanda i rymden och är kompatibel med AMD:s högpresterande bibliotek (HPC) kallad ROCm.


ATP from US distributor, Moog Inc, is converted into an order

As earlier communicated Unibap's US distributor and technology licensee Moog Inc. gave Unibap an ATP (Authorization to Proceed) to start work on an expected hardware order. The ATP has now been converted into an order with a value of MUSD 1.69, The order is for products within Unibap's iX10 platform, for delivery during the second quarter of 2023. The iX10 is based on the 14 nm AMD Ryzen V1000 family, which offers superior on-orbit processing performance and that are compatible with AMD's high-performance library (HPC) called ROCm.


Unibap erhåller en order från Försvarets materielverk (FMV) till ett värde av 8 MSEK

Ordern omfattar en SpaceCloud dator iX5-104 med tillhörande tjänster för ett totalt värde om 8 MSEK.  Leverans kommer att ske under perioden december 2022 till och med juni 2025. 


Unibap receives follow on order from The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

Unibap AB (publ) has received a follow-on order from The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) to provide next generation SpaceCloud® solutions for Earth Observation satellite mission. The order value is 71,500 EUR, with delivery scheduled for March in 2023.

 


Unibap and AWS successfully runs AWS compute and machine learning services on SpaceCloud in a first-of-its kind space experiment.

Amazon Web Services (AWS) announced on Nov 29 2022 at AWS re:Invent 2022 in Las Vegas that it successfully has ran a suite of AWS compute and machine learning (ML) software integrated on SpaceCloud on an orbiting satellite, in a first-of-its-kind space experiment. The experiment, conducted over the past 10 months in Low Earth Orbit (LEO), was designed to test a faster, more efficient method for customers to collect and analyze valuable space data directly on their orbiting satellites using the cloud.


Förändringar i Unibaps ledning

Unibap har rekryterat Lars Sundberg till tjänsten som Head of Operations och Fredrik Bruhn, bolagets Chief Evangelist lämnar sin operativa roll i bolaget.


Delårsrapport juli 2021 - september 2022

Juli - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 992 KSEK (3 977)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 151 KSEK (-6 153)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 416 KSEK (-6 086)
 • Resultat per aktie -1,26 SEK (-0,68)

 

 Juli 2021 - september 2022 (15 månader) *

 • Nettoomsättningen uppgick till 26 887 KSEK (16 710)
 • Rörelseresultatet uppgick till -48 299 KSEK (-32 774)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -48 793 KSEK (-31 730)
 • Resultat per aktie -5,27 SEK (-3,82)

*Jämförelsetal inom parentes visar motsvarande period ett år tidigare

  

Väsentliga händelser juli - september 2022

 • Unibap bekräftar att dialog förs med industrikonsortiet bakom ett projekt kallat "Bifrost", samt att inga avtal har ingåtts.
 • Unibap erhåller en order på SpaceCloud® iX5 Engineering Models till ett värde om
  ca 229 KUSD
 • Unibap tar beslut om att inte gå vidare med ytterligare samarbetet med Northvolt Revolt AB
 • Johan Åman utses till ny VD för Unibap, med tillträde den 14 november 2022


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Unibap Unibap erhåller en ATP (Authorization to proceed) från bolagets distributör i USA, Moog Inc., för en förväntad hårdvarubeställning om 1,69 MUSD
 • Unibap erhåller finansiering från EU:s Horizon 2020 om 476 KEUR över tre år, för bolagets del i SOPHOS (Smart on-board processing for Earth observation systems)
 • Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS om 845 KEUR

Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS

Unibap AB (publ) har fått en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS för att leverera nästa generations SpaceCloud®-lösning, med iX10, till Loft Orbitals satelliter. Ordervärdet är 845 KEUR, med slutlig leverans planerad till maj 2023.


Unibap receives follow-on order from Loft Orbital SAS

Unibap AB (publ) has received a follow-on order from Loft Orbital SAS to provide next generation SpaceCloud® solutions, including the iX10, for Loft Orbital's satellites. The order value is 845 KEUR, with final delivery scheduled for May in 2023.


Valberedning utsedd i Unibap AB (publ.)

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 21 oktober 2021 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 20 april 2023.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted