Unibap erhåller varumärkesskydd för SpaceCloud och lanserar SpaceCloud OS

Unibap utvecklar SpaceCloud Services (USS) med stöd av europeiska rymdstyrelsen (ESA) vilket tidigare har kommunicerats. Unibap har nu beviljats europeiskt varumärkesskydd för SpaceCloud som grund för utökat sökt internationellt varumärkesskydd. Unibap har fokuserat utvecklingen på grundelementen för molntjänsterna i rymden och lanserar nu utvecklingsmiljön SpaceCloud OS v1.0. SpaceCloud OS ligger till grund för färdigställandet av molntjänstgränssnitten inom SpaceCloud Services samt utvecklandet av tjänster tillsammans med partners.

Testning och utvärdering av SpaceCloud OS har genomförts i Sverige och USA av Unibap och Moog samt Troxel Aerospace. SpaceCloud OS erbjuds nu till befintliga nationella och internationella kunder. För kunden innebär SpaceCloud i förlängningen snabbare och flexibel distribuering av efterfrågad information.

SpaceCloud OS ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av Unibap's SpaceCloud Services (USS) inom ESA InCubed projektet där tester med tredjepartsapplikationer påbörjas under hösten 2020. Bland annat kommer tester av applikationer för 3D modellering från satellitbilder, datakryptering, datakompression, objektsdetektion och klassificering att påbörjas, samt färdigställande av applikationer för satellitkommunikation baserat på rymdstandarderna ECSS PUS och CCSDS vilket kommer erbjuda nyckelfärdiga lösningar.

Som tidigare kommunicerats tar Unibap fram underlag inom ramen för nuvarande ESA projekt för en utökning av ESA InCubed projektet avseende demonstration av SpaceCloud i rymden under perioden 2021 - 2022. Mer information om SpaceCloud finns på vår hemsida, https://unibap.com/en/our-offer/space/

I SpaceCloud OS finns nyckelfunktioner med som:

  • Förberett för funktioner från stora molntjänstsleverantörer, som Amazon S3 API
  • Framtidskompatibelt med nästa generations hårdvaruprodukter under utveckling med stöd av svenska Rymdstyrelsen
  • Stöd för maskininlärning med ramverk som TensorFlow och pyTorch
  • Hantering av rymdens strålningseffekter på datorernas arbetsminnen och skydd av PCIexpress kommunikation
  • Minskad och styrbar kraftförbrukning
  • Hårdvaruaccelerad dataanalys och artificiell intelligens med processorer och grafikkort (GPU) från AMD, omprogrammeringsbar logik (FPGA) och bildprocessningsmoduler (VPU) från Intel.
  • Stöd för standarder som OpenGL 4.6, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2, OpenCL 1.2

- SpaceCloud OS är en viktig milsten som samlar de erfarenheter och arbete som gjorts de senaste åren för att maximera prestanda från våra hårdvaruprodukter som iX5-100 och kommande iX10-100. Genom att erbjuda en plattform med samma verktyg och datorarkitektur som utvecklare är vana att se på sina utvecklingsdatorer på jorden kan vi drastiskt dra ner utvecklingstiden och möjliggöra utveckling av applikationer som förut inte varit möjliga på satelliter, säger Oskar Flordal, teknikchef vid Unibap.

- Det är en stor och viktig milsten som nu uppnåtts och har mottagits väl under utprövningsfasen. Våra kunder erbjuds nu att ladda ner och installera SpaceCloud OS. Särskilt roligt att nämna är att vi fokuserat på att snabbt uppgradera hos våra kunder i USA för pågående leveranser, offertutredningar och implementeringar, säger Fredrik Bruhn, VD Unibap.

Unibap har även publicerat en vetenskapligt granskad artikel i CEAS Space Journal[1] som beskriver tillämpningar, prestanda och utvärderingar. [1] Bruhn, F.C., Tsog, N., Kunkel, F. et al. Enabling radiation tolerant heterogeneous GPU-based onboard data processing in space. CEAS Space J (2020). https://doi.org/10.1007/s12567-020-00321-9

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. SpaceCloud® och Unibap® är registrerade varumärken av Unibap.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Unibap erhåller varumärkesskydd för SpaceCloud och lanserar SpaceCloud OS

Unibap utvecklar SpaceCloud Services (USS) med stöd av europeiska rymdstyrelsen (ESA) vilket tidigare har kommunicerats. Unibap har nu beviljats europeiskt varumärkesskydd för SpaceCloud som grund för utökat sökt internationellt varumärkesskydd. Unibap har fokuserat utvecklingen på grundelementen för molntjänsterna i rymden och lanserar nu utvecklingsmiljön SpaceCloud OS v1.0. SpaceCloud OS ligger till grund för färdigställandet av molntjänstgränssnitten inom SpaceCloud Services samt utvecklandet av tjänster tillsammans med partners.


Unibap receives trademark protection for SpaceCloud and introduces SpaceCloud OS

Unibap is developing SpaceCloud Services (USS) with the support of the European Space Agency (ESA) as previously communicated. Unibap has now been granted European trademark protection for SpaceCloud as a priority basis for expanded international trademark protection. Unibap has put a lot of effort into the advancing cloud services in space and has now release the development environment SpaceCloud OS v1.0 to customers. The SpaceCloud OS forms the foundation for the completion of the cloud service interfaces within SpaceCloud and the development of services together with partners.


Unibap och SSC inleder dialog om samarbete kring SpaceCloud™ molntjänster i rymden

Unibap utvecklar SpaceCloud™ Services (USS) med stöd från europeiska rymdstyrelsen (ESA) och inleder nu diskussioner om utökade erbjudanden tillsammans med Swedish Space Corporation (SSC). SSC erbjuder världsomspännande satellitkommunikationstjänster till privata företag och myndigheter. Det avsedda strategiska samarbetet mellan Unibap och SSC öppnar affärsmöjligheter för nyckelfärdiga SpaceCloud™-lösningar för enskilda satelliter eller stora satellitkonstellationer med intelligent databearbetning och flexibel kommunikation. Genom SSCs globala närvaro kan Unibap få en kraftigt utökad marknadsexponering samtidigt som SSC kan erbjuda utökade molntjänster med flexibilitet och högre produktförädling i sina tjänster.


Unibap and SSC pursue to collaborate on SpaceCloud™ Services in space

Unibap develops SpaceCloud™ Services (USS) with support from the European Space Agency (ESA) and now aims to expand its offerings together with the Swedish Space Corporation (SSC). SSC offers global satellite communications services to private companies and agencies. The intended strategic collaboration between Unibap and SSC opens up business opportunities with turn-key SpaceCloud solutions for individual satellites or large satellite constellations with intelligent data processing and flexible communication. Through SSC's global presence and satellite ground station network, Unibap can get a significantly increased market exposure, while SSC can offer expanded cloud services with flexibility and higher product refinement in its services.
Unibap förstärker sin satsning på Spacecloud™ med rekryteringen av Mathias Persson från ECAPS AB

Unibap AB (publ.) har efter två nyligen ingångna kontrakt med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) sett ett behov av att förstärka sin organisation på rymdområdet. Mathias Persson tillträder som senior affärsutvecklare för SpaceCloudTM vid Unibap den 1: a maj. Mathias har en bakgrund inom NewSpace och IT-lösningar som kommer hjälpa Unibap att stärka kommersialiseringen av sitt rymderbjudande inom SpaceCloudTM.


Unibap får följdbeställning från SweTree Technologies AB avseende pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap avseende systemoptimering och pilotinstallation av automatisk sortering och kvalitetsavsyning av somatiska embryon för skogsnäringen. Beställningen är en fortsättning på tidigare genomfört design- och konstruktionsarbete enligt pressmeddelande i november 2019 och som avslutades under våren 2020. Ordervärdet är ca 1 900 000 kronor och leveransen görs under 2020.


Unibap receives follow-up order from SweTree Technologies AB regarding pilot installation for automatic sorting and quality control

SweTree Technologies AB places a follow-up order on Unibap regarding system optimization and pilot installation of automatic sorting and quality inspection of somatic embryos for the forest industry. The order is a continuation of previously completed design and construction work according to a press release in November 2019, which was completed in spring 2020. The order value is approximately 1 900 000 SEK and delivery will be made in 2020.


Unibaps valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 22 oktober 2019 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 21 oktober 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted