Unibap erhåller varumärkesskydd för SpaceCloud och lanserar SpaceCloud OS

Unibap utvecklar SpaceCloud Services (USS) med stöd av europeiska rymdstyrelsen (ESA) vilket tidigare har kommunicerats. Unibap har nu beviljats europeiskt varumärkesskydd för SpaceCloud som grund för utökat sökt internationellt varumärkesskydd. Unibap har fokuserat utvecklingen på grundelementen för molntjänsterna i rymden och lanserar nu utvecklingsmiljön SpaceCloud OS v1.0. SpaceCloud OS ligger till grund för färdigställandet av molntjänstgränssnitten inom SpaceCloud Services samt utvecklandet av tjänster tillsammans med partners.

Testning och utvärdering av SpaceCloud OS har genomförts i Sverige och USA av Unibap och Moog samt Troxel Aerospace. SpaceCloud OS erbjuds nu till befintliga nationella och internationella kunder. För kunden innebär SpaceCloud i förlängningen snabbare och flexibel distribuering av efterfrågad information.

SpaceCloud OS ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av Unibap's SpaceCloud Services (USS) inom ESA InCubed projektet där tester med tredjepartsapplikationer påbörjas under hösten 2020. Bland annat kommer tester av applikationer för 3D modellering från satellitbilder, datakryptering, datakompression, objektsdetektion och klassificering att påbörjas, samt färdigställande av applikationer för satellitkommunikation baserat på rymdstandarderna ECSS PUS och CCSDS vilket kommer erbjuda nyckelfärdiga lösningar.

Som tidigare kommunicerats tar Unibap fram underlag inom ramen för nuvarande ESA projekt för en utökning av ESA InCubed projektet avseende demonstration av SpaceCloud i rymden under perioden 2021 - 2022. Mer information om SpaceCloud finns på vår hemsida, https://unibap.com/en/our-offer/space/

I SpaceCloud OS finns nyckelfunktioner med som:

  • Förberett för funktioner från stora molntjänstsleverantörer, som Amazon S3 API
  • Framtidskompatibelt med nästa generations hårdvaruprodukter under utveckling med stöd av svenska Rymdstyrelsen
  • Stöd för maskininlärning med ramverk som TensorFlow och pyTorch
  • Hantering av rymdens strålningseffekter på datorernas arbetsminnen och skydd av PCIexpress kommunikation
  • Minskad och styrbar kraftförbrukning
  • Hårdvaruaccelerad dataanalys och artificiell intelligens med processorer och grafikkort (GPU) från AMD, omprogrammeringsbar logik (FPGA) och bildprocessningsmoduler (VPU) från Intel.
  • Stöd för standarder som OpenGL 4.6, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2, OpenCL 1.2

- SpaceCloud OS är en viktig milsten som samlar de erfarenheter och arbete som gjorts de senaste åren för att maximera prestanda från våra hårdvaruprodukter som iX5-100 och kommande iX10-100. Genom att erbjuda en plattform med samma verktyg och datorarkitektur som utvecklare är vana att se på sina utvecklingsdatorer på jorden kan vi drastiskt dra ner utvecklingstiden och möjliggöra utveckling av applikationer som förut inte varit möjliga på satelliter, säger Oskar Flordal, teknikchef vid Unibap.

- Det är en stor och viktig milsten som nu uppnåtts och har mottagits väl under utprövningsfasen. Våra kunder erbjuds nu att ladda ner och installera SpaceCloud OS. Särskilt roligt att nämna är att vi fokuserat på att snabbt uppgradera hos våra kunder i USA för pågående leveranser, offertutredningar och implementeringar, säger Fredrik Bruhn, VD Unibap.

Unibap har även publicerat en vetenskapligt granskad artikel i CEAS Space Journal[1] som beskriver tillämpningar, prestanda och utvärderingar. [1] Bruhn, F.C., Tsog, N., Kunkel, F. et al. Enabling radiation tolerant heterogeneous GPU-based onboard data processing in space. CEAS Space J (2020). https://doi.org/10.1007/s12567-020-00321-9

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. SpaceCloud® och Unibap® är registrerade varumärken av Unibap.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Unibap har slutit avtal med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) inom ramen för Space Solutions initiativ för en komplett demonstration av SpaceCloud

Unibap AB (publ.) fortsätter utvecklingen av SpaceCloud® för molntjänster i rymden. Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) har godkänt Unibaps förslag att inom initiativet Space Solutions demonstrera SpaceClouds kompletta affärsmodell och tekniska förmågor inför den kommersiella utrullningen. Projektet genomförs från maj 2021 till maj 2022 och har ett projektvärde om ca 3 MSEK varav ESA står för ca 2 MSEK. Projektet kommer att utföras tillsammans med bland annat SaraniaSat, Inc från USA, som utvecklar SpaceCloud-applikationer. Unibap kommer även att genomföra marknadsförings- och affärsutvecklingsaktiviteter för att positionera Europa inom datadrivna värdekedjor.


Unibap secures contract with European Space Agency (ESA) Space Solutions for end-to-end SpaceCloud™ demonstration.

Unibap AB (publ.) is continuing the rollout of SpaceCloud, providing cloud computing and cloud services in space. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal through its Space Solutions initiative for demonstrating SpaceCloud end-to-end business model and technical feasibility to prepare for a commercial rollout. The project is implemented during May 2021 to May 2022 and has a value of approximately KEUR 285 of which ESA contributes with KEUR 200. The project will be performed together with SaraniaSat, inc. Unibap will in addition carry out marketing and business development activities to position Europe in downstream data driven value services.Unibap erhåller följdbeställningar av rymdkomponenter

Unibap AB (publ) har erhållet följdbeställningar av rymdkomponenter från en befintlig kund till ett värde av 207 KUSD för leverans under sista kvartalet 2021.


Unibap receives follow-on orders of space components

Unibap AB (publ) has from an existing customer received follow-on orders for space components for a value of 207 KUSD to be delivered Q4 2021.


Unibaps projekt "Perfect Data" beviljas projektmedel från VINNOVA

Unibap har beviljats projektmedel från Vinnova inom ramen för Innovationsprojekt i små och medelstora företag. Unibap kommer i projektet att vidareutveckla sitt system för att skapa artificiella operatörer, Intelligent Vision Platform, i syfte att ytterligare öka produktiviteten hos våra kunder. Projektet samfinansieras av Vinnova och Unibap varav Vinnova bidrar med 1 833 905 kr och Unibap med 1 833 905 kr för ett totalt projektvärde på 3 667 810 kronor. Projektet löper över 12 månader med start mars 2021.


D-Orbit första integratören som testar SpaceCloud i rymden

Unibap AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med det engelska företaget D-Orbit UK Ltd gällande uppsändning och drift av Unibap SpaceCloud iX5-100 i rymden. Unibap och D-Orbit kommer gemensamt att utföra validering och tester i syfte att utvärdera och utveckla framtida kommersiella molntjänster i rymden. Samarbetsavtalet innebär att Unibap bidrar med SpaceCloud produkter och programvara samt att D-Orbit bidrar med integration och uppsändning till rymden under andra kvartalet 2021.


SpaceCloud makes its maiden spaceflight with D-Orbit in Q2 2021

Unibap AB (publ) has signed a launch service and mutual collaboration contract for In-Orbit Validation (IOV) and In-Orbit Demonstration (IOD) of SpaceCloud hardware and services with D-Orbit UK Ltd. The contract covers launch and operations of an Unibap SpaceCloud iX5-100 payload under a no-exchange of funds agreement. Unibap and D-Orbit will jointly perform the validation and demonstration for the purpose of evaluating and developing future commercial cloud computing services in space. Unibap contributes with flight computer hardware, SpaceCloud software. The D-Orbit contribution is the integration and launch of the SpaceCloud payload. Both organisations will demonstrate sophisticated applications using the SpaceCloud ecosystem.

Unibap's SpaceCloud solution will be integrated into D-Orbits ION Satellite Carrier spacecraft scheduled for launch in Q2 2021. The ION spacecraft will operate in a Polar, close to Sun Synchronous orbit (SSO).NASA väljer Unibap som leverantör av 25 SpaceCloud datorer för forskning inom distribuerad rymdfarkostsautonomi

Unibap AB (publ) har erhållit en beställning från Nasa Ames Research Center i Mountain View, Silicon Valley, Kalifornien, avseende 25 SpaceClouddatorer från serien "Skalbara rymdfarkostsberäkningsenheter" baserade på iX5-familjen för stora och små rymdfarkoster. Dessa kommer användas inom Nasas markbaserade forskning för att utveckla framtidens autonoma rymdfarkoster och arkitekturer.


NASA selects Unibap as provider of 25 SpaceCloud units for Distributed Spacecraft Autonomy research

Unibap AB (publ) has received an order from NASA Ames Research Center in Mountain View, Silicon Valley, California for 25 SpaceCloud "Scalable spacecraft compute evaluation" products from the iX5-family of on-board payload data processing units. The products will be used for NASA's ground-based research to advance autonomous capabilities for distributed space systems.


Unibap sluter avtal med Assars Industri AB om installation av kvalitetsavsyningssystem för pulverlackering

Assars Industri AB lägger beställning från Unibap AB (publ.) avseende ett system för kvalitetsavsyning av lackerade detaljer. Unibap ska under våren/sommaren leverera en intelligent avsyningscell baserad på Intelligent Vision Platform (IVP) för identifiering av lackeringsdefekter i Assars pulverlackeringslina.


Anders Blomberg utses till ny VD för Unibap

Styrelsen i Unibap har utsett Anders Blomberg till ny VD och han kommer att tillträda sin tjänst senast den 4 mars 2021. Som tidigare kommunicerats kommer nuvarande VD Fredrik Bruhn att ta rollen som bolagets Chief evangelist inom digitalisering samt att kvarstå som styrelseledamot i bolaget.


Anders Blomberg appointed new CEO of Unibap

Unibap's board of directors has appointed Anders Blomberg as new CEO and he will take up his position no later than March 1, 2021. As previously communicated, the current CEO, Dr. Fredrik Bruhn, will take on the role as Unibap's Chief Evangelist in Digitalization and remain as a director of the corporate board.


Unibap får ytterligare följdbeställning från SweTree Technologies AB avseende slutförande av pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap avseende optimering, integration och slutförande av deras system för kvalitetsavsyning av somatiska embryon för skogsnäringen. Beställningen är en fortsättning på tidigare genomfört design- och konstruktionsarbete enligt pressmeddelande i april och november 2020 och som pågått under hösten 2020. Ordervärdet är ca 1 431 000 kronor och leveransen görs under våren 2021.


Unibap receives additional follow-up order regarding completion of pilot installation automatic sorting and quality inspection from SweTree Technologies AB

SweTree Technologies AB places a follow-up order on Unibap regarding optimization, integration and completion of their system for quality inspection of somatic embryos for the forest industry. The order is a continuation of completed design and construction work carried out during 2020 with press releases communicated in April and November 2020. The follow-on order value is approximately SEK 1,430,000 and the delivery will be carried out during spring 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted