Unibap erhåller varumärkesskydd för SpaceCloud och lanserar SpaceCloud OS

Unibap utvecklar SpaceCloud Services (USS) med stöd av europeiska rymdstyrelsen (ESA) vilket tidigare har kommunicerats. Unibap har nu beviljats europeiskt varumärkesskydd för SpaceCloud som grund för utökat sökt internationellt varumärkesskydd. Unibap har fokuserat utvecklingen på grundelementen för molntjänsterna i rymden och lanserar nu utvecklingsmiljön SpaceCloud OS v1.0. SpaceCloud OS ligger till grund för färdigställandet av molntjänstgränssnitten inom SpaceCloud Services samt utvecklandet av tjänster tillsammans med partners.

Testning och utvärdering av SpaceCloud OS har genomförts i Sverige och USA av Unibap och Moog samt Troxel Aerospace. SpaceCloud OS erbjuds nu till befintliga nationella och internationella kunder. För kunden innebär SpaceCloud i förlängningen snabbare och flexibel distribuering av efterfrågad information.

SpaceCloud OS ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av Unibap's SpaceCloud Services (USS) inom ESA InCubed projektet där tester med tredjepartsapplikationer påbörjas under hösten 2020. Bland annat kommer tester av applikationer för 3D modellering från satellitbilder, datakryptering, datakompression, objektsdetektion och klassificering att påbörjas, samt färdigställande av applikationer för satellitkommunikation baserat på rymdstandarderna ECSS PUS och CCSDS vilket kommer erbjuda nyckelfärdiga lösningar.

Som tidigare kommunicerats tar Unibap fram underlag inom ramen för nuvarande ESA projekt för en utökning av ESA InCubed projektet avseende demonstration av SpaceCloud i rymden under perioden 2021 - 2022. Mer information om SpaceCloud finns på vår hemsida, https://unibap.com/en/our-offer/space/

I SpaceCloud OS finns nyckelfunktioner med som:

  • Förberett för funktioner från stora molntjänstsleverantörer, som Amazon S3 API
  • Framtidskompatibelt med nästa generations hårdvaruprodukter under utveckling med stöd av svenska Rymdstyrelsen
  • Stöd för maskininlärning med ramverk som TensorFlow och pyTorch
  • Hantering av rymdens strålningseffekter på datorernas arbetsminnen och skydd av PCIexpress kommunikation
  • Minskad och styrbar kraftförbrukning
  • Hårdvaruaccelerad dataanalys och artificiell intelligens med processorer och grafikkort (GPU) från AMD, omprogrammeringsbar logik (FPGA) och bildprocessningsmoduler (VPU) från Intel.
  • Stöd för standarder som OpenGL 4.6, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2, OpenCL 1.2

- SpaceCloud OS är en viktig milsten som samlar de erfarenheter och arbete som gjorts de senaste åren för att maximera prestanda från våra hårdvaruprodukter som iX5-100 och kommande iX10-100. Genom att erbjuda en plattform med samma verktyg och datorarkitektur som utvecklare är vana att se på sina utvecklingsdatorer på jorden kan vi drastiskt dra ner utvecklingstiden och möjliggöra utveckling av applikationer som förut inte varit möjliga på satelliter, säger Oskar Flordal, teknikchef vid Unibap.

- Det är en stor och viktig milsten som nu uppnåtts och har mottagits väl under utprövningsfasen. Våra kunder erbjuds nu att ladda ner och installera SpaceCloud OS. Särskilt roligt att nämna är att vi fokuserat på att snabbt uppgradera hos våra kunder i USA för pågående leveranser, offertutredningar och implementeringar, säger Fredrik Bruhn, VD Unibap.

Unibap har även publicerat en vetenskapligt granskad artikel i CEAS Space Journal[1] som beskriver tillämpningar, prestanda och utvärderingar. [1] Bruhn, F.C., Tsog, N., Kunkel, F. et al. Enabling radiation tolerant heterogeneous GPU-based onboard data processing in space. CEAS Space J (2020). https://doi.org/10.1007/s12567-020-00321-9

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 7833215

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. SpaceCloud® och Unibap® är registrerade varumärken av Unibap.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

A second successful launch for SpaceCloud into space

SpaceCloud once again headed into orbit as a part of D-Orbit's ION Satellite Carrier onboard SpaceX's Transporter-3 mission that was launched January 13th from Cape Canaveral, Florida. The mission aims to verify 17 apps, uploading of new ones, and support the on-orbit testing of a hyperspectral camera.


Unibap:s grundare, Fredrik och Karolina Bruhn, avyttrar delar av sitt innehav i Unibap AB (publ)

Unibap:s grundare Fredrik och Karolina Bruhn har onsdagen den 1 december 2021 avyttrat delar av sitt, genom bolaget Bruhnspace AB, innehav i Unibap AB (publ). Avyttringen har skett av privatekonomiska skäl, framför allt i syfte att göra en fastighetsaffär.


Unibap AB and Loft Orbital Technologies SAS to perform processing of payload data on-orbit

Unibap AB (publ) will deliver SpaceCloud iX5 solution to Loft Orbital Technologies SAS in France to demonstrate payload data processing capabilities during the YAM-5 mission set for launch in June of 2022. The companies are initiating a longer-term relation to provide intelligent processing on-orbit.Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ)

Unibaps årsstämma hölls den 21 oktober 2021 via poströstning.


Unibap och D-Orbit utökar SpaceCloudsamarbetet med ytterligare en rymdmission

Unibap AB (publ), ett ledande NewSpace-företag inom data- och informationsbehandling, har tillsammans med rymdtransportföretaget D-Orbit som tidigare kommunicerats validerat SpaceCloud® ekosystemet i rymden. Företagen har tillsammans under hösten genomfört en serie av utökade valideringar och startat nya applikationer ombord på satelliten. Den genomförda rymdmissionen har lyckosamt påvisat att den affärsdrivande tjänsten, bara inom minuter, kan göra analys och skicka ner kundspecifik information. Företagen avser nu att ta SpaceCloud och D-Orbits "Nebula" rymdmolntjänst till kommersiell fas på en rymdmission i januari 2022.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 oktober 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.


Unibaps SpaceCloud operativt i rymden efter lyckad uppsändning med SpaceX Falcon 9

Unibaps lösning för snabb dataanalys, lagring och kommunikation kallad SpaceCloud, är nu i bruk i rymden efter en lyckad uppsändning och initial drifttagningsfas. SpaceCloud sändes upp den 30 juni 2021 på D-Orbits Wild Ride ION mission tillsammans med 87 andra satelliter på en SpaceX Falcon 9 raket från Cape Canaveral.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted