Unibap brings AI to space for Precision Agriculture on NASA mission

Unibap will support a NASA 6U CubeSat satellite sensor technology demonstration of key technologies for Precision Agriculture led by SaraniaSat Inc (Pasadena, CA). Unibap's SpaceCloud computer and software platform has been selected to power SaraniaSat's algorithms for weak signal detection for on-board AI data processing under NASA's In-Space Validation of Earth Science technologies (InVEST) Program.

SaraniaSat will begin a design phase which Unibap will support. Detailed financial arrangements of the level of support, software modules, and number of SpaceCloud products needed for the demonstration which will be separately communicated to the market later. Procurement and support will be handled through Unibap's U.S. distributor Troxel Aerospace Industries, Inc. 

The extremely high data volume generated by Precision Agriculture sensors, estimated at 3 Petabytes over a nominal one-year space mission life, justifies the implementation of Unibap's advanced on-board data processing technologies and products. The project is a multi-year project where SaraniaSat partners with, in addition to Unibap's US subsidiary/distributor, NASA's Jet Propulsion Laboratory, and the Hawaii Space Flight Laboratory (HSFL).

SaraniSat's Hyperspectral Thermal Imager (HyTI) mission is a "pathfinder" that will enable the next generation of high spatial, spectral, and temporal resolution thermal infrared (TIR) imagery acquisition and processing from Low-Earth Orbit (LEO). HyTI will be designed to investigate the following global food and water security issues:

  1. Mapping both irrigated and rainfed cropland areas;
  2. Determining crop water use (actual evapotranspiration (ET)) of major world crops
  3. Establishing crop water productivity ("crop per drop") of major world crops.

Monitoring Global Hydrological Cycles and Water Resources, and developing a detailed understanding of the movement, distribution and availability of water and its variability over time and space is a critical need for NASA's Decadal Strategy for Earth Observation from Space.

  • We are very happy for SaraniasSat's breakthrough to demonstrate key technologies that can lay the foundation for future satellite constellations that can revolutionize precision agriculture. The selection of the Unibap SpaceCloud as baseline for the data processing for the huge potential market in future precision agriculture is a great endorsement that our offerings offer cutting-edge and state-of-the-art performance, says CEO Dr. Fredrik Bruhn.

Link to NASA's press release, https://esto.nasa.gov/files/solicitations/INVEST_17/ROSES2017_InVEST_A49_awards.html

Uppsala, Sweden, 2018-07-20

For more information, contact:

Dr. Fredrik Bruhn
CEO
ceo@unibap.com
+46 707 83 32 15

About Unibap

The company is a modern IT company at the forefront of integration of AI solutions and robotics. Unibap digitizes industry's production and manufacturing by giving blind robots vision in combination with human abilities for quality and automation. The background to Unibap is experience from many years of space exploration, of manufacturing rugged industrial computer solutions and robotics solutions.

For more information, please visit the Company's website unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, phone. +46 8 5030 1550, is the Company's Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap AB

Unibap AB (publ) höll extra bolagsstämma den 7 juli 2021 via poströstning.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 juli 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.


SpaceCloud makes maiden flight in June from Cape Canaveral to validate future space data handling

Unibap AB (publ), a leading NewSpace data and information processing company, is now ready to validate its cloud computing SpaceCloud® ecosystem in space. SpaceCloud will hitch a ride to space at the end of June 2021 from Cape Canaveral on ION Satellite Carrier, D-Orbit's orbital transportation vehicle, as part of the WILD RIDE mission. D-Orbit announced the mission scope on May 31st, 2021 and the SpaceCloud demonstrations and tests to verify on-orbit timely data generation for Earth Observation applications will be carried out during the third mission phase. The SpaceCloud in-orbit validation on WILD RIDE includes applications developed by Unibap and third parties for disaster monitoring, video and image data transfer optimization, space domain awareness, advanced image processing for precision agriculture, defense early warning and integrated satellite communication. The applications are selected to target the four highest-value markets segment of space data.


Unibap genomför riktad nyemission om 38 mkr för fortsatt tillväxt

Unibap AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolagets styrelse, med stöd av det bemyndigande som lämnades av Unibaps årsstämma den 21 oktober 2020, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 38 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 38 mkr.


Anne Haaber-Bernth lämnar styrelsen för Unibap

Anne Haaber-Bernth har meddelat styrelsens ordförande att hon av personliga skäl beslutat att lämna sin plats som styrelseledamot i Unibap AB (publ).
Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellitkonstellation

Unibap AB (publ) har fått en beställning om 750 tusen US-dollar för bolagets SpaceCloud-produkter och därtill hörande support. Beställningen är en första del av ett tecknat avtal om totalt
1,98 miljoner US-dollar med levereras under 2021-2023. Avtalet innehåller också därefter en option på en volymbeställning om upp till 50 rymdflygningsenheter.


Unibap receives large SpaceCloud order for satellite constellation

Unibap AB (publ) has received an order of KUSD 750 for spaceflight products and support from the SpaceCloud product portfolio. This order is the first part of a signed agreement with a total value of MUSD 1.98, with delivery to be made between 2021 and 2023. Thereafter the agreement includes an option for volume shipment of up to 50 spaceflight units.


Unibap har slutit avtal med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) inom ramen för Space Solutions initiativ för en komplett demonstration av SpaceCloud

Unibap AB (publ.) fortsätter utvecklingen av SpaceCloud® för molntjänster i rymden. Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) har godkänt Unibaps förslag att inom initiativet Space Solutions demonstrera SpaceClouds kompletta affärsmodell och tekniska förmågor inför den kommersiella utrullningen. Projektet genomförs från maj 2021 till maj 2022 och har ett projektvärde om ca 3 MSEK varav ESA står för ca 2 MSEK. Projektet kommer att utföras tillsammans med bland annat SaraniaSat, Inc från USA, som utvecklar SpaceCloud-applikationer. Unibap kommer även att genomföra marknadsförings- och affärsutvecklingsaktiviteter för att positionera Europa inom datadrivna värdekedjor.


Unibap secures contract with European Space Agency (ESA) Space Solutions for end-to-end SpaceCloud™ demonstration.

Unibap AB (publ.) is continuing the rollout of SpaceCloud, providing cloud computing and cloud services in space. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal through its Space Solutions initiative for demonstrating SpaceCloud end-to-end business model and technical feasibility to prepare for a commercial rollout. The project is implemented during May 2021 to May 2022 and has a value of approximately KEUR 285 of which ESA contributes with KEUR 200. The project will be performed together with SaraniaSat, inc. Unibap will in addition carry out marketing and business development activities to position Europe in downstream data driven value services.Unibap erhåller följdbeställningar av rymdkomponenter

Unibap AB (publ) har erhållet följdbeställningar av rymdkomponenter från en befintlig kund till ett värde av 207 KUSD för leverans under sista kvartalet 2021.


Unibap receives follow-on orders of space components

Unibap AB (publ) has from an existing customer received follow-on orders for space components for a value of 207 KUSD to be delivered Q4 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted