Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport juli 2021 - september 2022

Juli - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 992 KSEK (3 977)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 151 KSEK (-6 153)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 416 KSEK (-6 086)
 • Resultat per aktie -1,26 SEK (-0,68)

 

 Juli 2021 - september 2022 (15 månader) *

 • Nettoomsättningen uppgick till 26 887 KSEK (16 710)
 • Rörelseresultatet uppgick till -48 299 KSEK (-32 774)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -48 793 KSEK (-31 730)
 • Resultat per aktie -5,27 SEK (-3,82)

*Jämförelsetal inom parentes visar motsvarande period ett år tidigare

  

Väsentliga händelser juli - september 2022

 • Unibap bekräftar att dialog förs med industrikonsortiet bakom ett projekt kallat "Bifrost", samt att inga avtal har ingåtts.
 • Unibap erhåller en order på SpaceCloud® iX5 Engineering Models till ett värde om
  ca 229 KUSD
 • Unibap tar beslut om att inte gå vidare med ytterligare samarbetet med Northvolt Revolt AB
 • Johan Åman utses till ny VD för Unibap, med tillträde den 14 november 2022


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Unibap Unibap erhåller en ATP (Authorization to proceed) från bolagets distributör i USA, Moog Inc., för en förväntad hårdvarubeställning om 1,69 MUSD
 • Unibap erhåller finansiering från EU:s Horizon 2020 om 476 KEUR över tre år, för bolagets del i SOPHOS (Smart on-board processing for Earth observation systems)
 • Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS om 845 KEUR

VD har ordet

Första iX10 EM levererad till kund

Vi har nu levererat vår första iX10 engineering model till kund i Europa och den ökande efterfrågan på våra rymddatorer som vi sett under året fortsätter. Det stora intresset märktes inte minst under den stora och viktiga SmallSat-konferensen i USA i augusti och vid IAC konferensen i Paris i september.

Ett tecken på detta ökade intresse är att vi i början av oktober mottog vi en ATP (Authorization to proceed) från vår amerikanska distributör Moog. Detta gav oss klartecken till att starta en produktion inför en kommande beställning med ett värde på 1,69 MUSD. Den förväntade beställningen är för produkter inom Unibap's iX10 plattform, med planerad leverans till kund i USA under det andra kvartalet år 2023.

I början av november mottog vi även en uppföljningsorder från Loft Orbital. Ordern innebär att vi ska leverera flera iX10 produkter till ett värde av 845 KEUR.  Orden är ytterligare ett bevis på det stora intresset för våra produkter som växer samt att efter leverans av en första utvecklingsmodell kommer större beställningar.

Vi har fram till idag sålt och levererat över 60 utvecklings-enheter för iX5 och över 40 utvecklingsenheter för iX10. Under oktober och början av november har vi, exklusive ovan nämnda ATP om 1,69 MUSD, signerat ordrar om ca 14 MSEK från direkta och indirekta kanaler.

Unibap har beviljats lån om total 14 MSEK vilket ger oss kapital att fortsätta att skala upp vår produktionskapacitet. För att möta framtida efterfrågan planerar vi att inom en tvåårsperiod för en tillverkningskapacitet av 200 datorer. Ett första steg i denna process är att vi under perioden i våra egna faciliteter byggt och producerat de första flygenheterna som därefter har levererats till kund.

Vi har även beviljats bidrag på 476 KEUR från EUs Horizon fond för forskning och innovationsprojekt för att vi ska kunna utveckla iX10 plattformen under en 3 års period i ett stort internationellt utvecklingsprojekt kallat SOPHOS. Detta ger oss tillgång till en betydligt större marknad. Projektet genomförs tillsammans med Tyska Rymdstyrelsen (DLR), Universität zu Lübeck (UZL), Teletel Aerospace and Defense  (TELETEL) och DSI Aerospace Technologie GmbH (DSI).

Som vi redan informerat har vi avslutat samarbetet med Northvolt och fokuserar de därifrån frigjorda resurserna i projekt som vi bedömer har närmare koppling till kommersialisering och som accelererar teknikutvecklingen runt vårt kärnerbjudande.

Som vi tidigare informerat tillträder Johan Åman rollen som VD den 14 november. Johan har en bakgrund från Mycronic och som VD för Scienta Scientific.

Efter några fantastiskt givande och lärorika månader går jag därmed tillbaka till min roll som Head of Communication and Talent och hälsar Johan Åman varmt välkommen till teamet på Unibap.

 

Uppsala i november 2022

Lena W Jansson, tf. VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/,  samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala, 2022-11-10

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson

VD

[email protected]

+46 72 450 15 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022, klockan 08.00 CET. 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Bokslutskommuniké juli 2021 - december 2022

Oktober - december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 215 KSEK (7 078)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 697 KSEK (-9 195)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 841 KSEK (-9 154)
 • Resultat per aktie -1,10 SEK (-1,00)

 

 Juli 2021 - december 2022 (18 månader) *

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 103 KSEK (23 788)
 • Rörelseresultatet uppgick till -58 995 KSEK (-41 963)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -59 633 KSEK (-40 878)
 • Resultat per aktie -6,38 SEK (-4,84)

*Jämförelsetal inom parentes visar motsvarande period ett år tidigare

Väsentliga händelser
oktober - december 2022

 • Johan Åman tillträder som VD för Unibap den 14 november
 • Unibap erhåller en order från bolagets distributör i USA, Moog Inc., om 1,69 MUSD
 • Unibap erhåller finansiering från EU:s Horizon 2020 om 476 KEUR över tre år, för bolagets del i SOPHOS (Smart on-board processing for Earth observation systems)
 • Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS om 845 KEUR
 • Unibap rekryterar Lars Sundberg som Head of Operations. Fredrik Bruhn, Chief Evangelist, lämnar per den 28 februari 2023 sin operativa roll i bolaget
 • Unibap erhåller en uppföljningsorder från Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) på nästa generations SpaceCloud om 71,5 KEUR
 • Unibap erhåller en order från Försvarets materielverk (FMV) till ett värde av 8 MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellit-konstellation om totalt 6,2 MEUR att avropas i tre delar. Den första delen om 1,7 MEUR är avropad av kund.
 • Unibap erhåller en order på bolagets SpaceCloud-lösning från Thales Alenia Space, med ett ordervärde på 182 KEUR. Total avtalad orderingång från oktober 2022 till januari 2023 uppgår då till ca 100 MSEK

Unibap receives order from Thales Alenia Space

Unibap AB (publ) has received an order from Thales Alenia Space to provide SpaceCloud® solution for technology development targeting use on future satellite missions. The order value is KEUR 182.


Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellitkonstellation

Unibap AB (publ) har fått en order på rymddatorer för en satellitkonstellation från en mindre europeisk satellitintegratör, beställd av en europeisk myndighet. Unibap kommer att leverera mjukvara och hårdvara för intelligent databearbetning baserat på Unibaps SpaceCloud iX5-familj. Ordervärdet är på 1,7 MEUR, med leveranser under 2023 och fram till Q2 2024. Ordern är en första del av ett tecknat avtal om totalt 6,2 MEUR. Efterföljande volym kan avropas i två delar under 2023 och 2024, med leveranser under 2024 och 2025, baserat på avrop från slutkunden.


Unibap receives a large SpaceCloud order for a satellite constellation

Unibap AB (publ) has received an order from an emerging European smallsat integrator to deliver payload data processing units for a satellite constellation, commissioned by a European authority. Unibap's solution is based on the SpaceCloud iX5-family and includes software and hardware suitable for intelligent on-orbit edge computing. The order value is 1.7 MEUR with deliveries during 2023 up until Q2 2024. This order is the first part of a signed agreement with a total value of
6.2 MEUR. Remaining volume can be authorized in two steps, during 2023 and 2024, with deliveries 2024 and 2025, based on call-offs from the end customer.


Unibap erhåller order från bolagets distributör i USA, Moog Inc, baserad på tidigare kommunicerad ATP (Authorization to proceed)

I oktober tilldelades Unibap en ATP (Authorization to proceed) av sin distributör och licensinnehavare i USA, Moog Inc. Detta innebar att Unibap kunde inleda arbete på en förväntad hårdvarubeställning. Nu har ATP omvandlats till en order av ett värde till MUSD 1.69. Beställningen är för produkter inom Unibap's iX10 plattform, med planerad leverans till kund i USA under det andra kvartalet 2023. iX10 är baserad på 14 nm AMD Ryzen V1000-familjen, som erbjuder överlägsen prestanda i rymden och är kompatibel med AMD:s högpresterande bibliotek (HPC) kallad ROCm.


ATP from US distributor, Moog Inc, is converted into an order

As earlier communicated Unibap's US distributor and technology licensee Moog Inc. gave Unibap an ATP (Authorization to Proceed) to start work on an expected hardware order. The ATP has now been converted into an order with a value of MUSD 1.69, The order is for products within Unibap's iX10 platform, for delivery during the second quarter of 2023. The iX10 is based on the 14 nm AMD Ryzen V1000 family, which offers superior on-orbit processing performance and that are compatible with AMD's high-performance library (HPC) called ROCm.


Unibap erhåller en order från Försvarets materielverk (FMV) till ett värde av 8 MSEK

Ordern omfattar en SpaceCloud dator iX5-104 med tillhörande tjänster för ett totalt värde om 8 MSEK.  Leverans kommer att ske under perioden december 2022 till och med juni 2025. 


Unibap receives follow on order from The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

Unibap AB (publ) has received a follow-on order from The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) to provide next generation SpaceCloud® solutions for Earth Observation satellite mission. The order value is 71,500 EUR, with delivery scheduled for March in 2023.

 


Unibap and AWS successfully runs AWS compute and machine learning services on SpaceCloud in a first-of-its kind space experiment.

Amazon Web Services (AWS) announced on Nov 29 2022 at AWS re:Invent 2022 in Las Vegas that it successfully has ran a suite of AWS compute and machine learning (ML) software integrated on SpaceCloud on an orbiting satellite, in a first-of-its-kind space experiment. The experiment, conducted over the past 10 months in Low Earth Orbit (LEO), was designed to test a faster, more efficient method for customers to collect and analyze valuable space data directly on their orbiting satellites using the cloud.


Förändringar i Unibaps ledning

Unibap har rekryterat Lars Sundberg till tjänsten som Head of Operations och Fredrik Bruhn, bolagets Chief Evangelist lämnar sin operativa roll i bolaget.


Delårsrapport juli 2021 - september 2022

Juli - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 992 KSEK (3 977)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 151 KSEK (-6 153)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 416 KSEK (-6 086)
 • Resultat per aktie -1,26 SEK (-0,68)

 

 Juli 2021 - september 2022 (15 månader) *

 • Nettoomsättningen uppgick till 26 887 KSEK (16 710)
 • Rörelseresultatet uppgick till -48 299 KSEK (-32 774)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -48 793 KSEK (-31 730)
 • Resultat per aktie -5,27 SEK (-3,82)

*Jämförelsetal inom parentes visar motsvarande period ett år tidigare

  

Väsentliga händelser juli - september 2022

 • Unibap bekräftar att dialog förs med industrikonsortiet bakom ett projekt kallat "Bifrost", samt att inga avtal har ingåtts.
 • Unibap erhåller en order på SpaceCloud® iX5 Engineering Models till ett värde om
  ca 229 KUSD
 • Unibap tar beslut om att inte gå vidare med ytterligare samarbetet med Northvolt Revolt AB
 • Johan Åman utses till ny VD för Unibap, med tillträde den 14 november 2022


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Unibap Unibap erhåller en ATP (Authorization to proceed) från bolagets distributör i USA, Moog Inc., för en förväntad hårdvarubeställning om 1,69 MUSD
 • Unibap erhåller finansiering från EU:s Horizon 2020 om 476 KEUR över tre år, för bolagets del i SOPHOS (Smart on-board processing for Earth observation systems)
 • Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS om 845 KEUR

Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS

Unibap AB (publ) har fått en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS för att leverera nästa generations SpaceCloud®-lösning, med iX10, till Loft Orbitals satelliter. Ordervärdet är 845 KEUR, med slutlig leverans planerad till maj 2023.


Unibap receives follow-on order from Loft Orbital SAS

Unibap AB (publ) has received a follow-on order from Loft Orbital SAS to provide next generation SpaceCloud® solutions, including the iX10, for Loft Orbital's satellites. The order value is 845 KEUR, with final delivery scheduled for May in 2023.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted