A second successful launch for SpaceCloud into space

SpaceCloud once again headed into orbit as a part of D-Orbit's ION Satellite Carrier onboard SpaceX's Transporter-3 mission that was launched January 13th from Cape Canaveral, Florida. The mission aims to verify 17 apps, uploading of new ones, and support the on-orbit testing of a hyperspectral camera.

On this mission SpaceCloud hosts 17 evolved applications, and we are now having the ability to upload new applications while in-orbit. Additionally, SpaceCloud is now connected to a hyperspectral electro-optical instrument developed by VTT. Having this sensor onboard gives commercial customer applications and third-party services access to satellite images in real-time directly in space. This is a huge step forward in the multipurpose usage of satellites enabling new business models where anyone with an app can start charging for the time it is used by other actors. Valuable data can hold information about, for example, precision agriculture, natural disasters, traffic, or bush fires.

On our first mission with D-Orbit in June 2021, SpaceCloud was launched for the first time from Cape Canaveral with SpaceX. In that mission, we successfully verified 23 SpaceCloud applications, proving that cloud-based solutions on Earth also work in Space.

- The first mission was a great success with a 100% successful verification of all 23 apps onboard. We are now looking forward to verifying even more sophisticated apps and using the breakthrough technology where we actually can upload commercially feasible apps directly into orbit. A perfect start to a new year, says Anders Blomberg, CEO Unibap.

This launch supports the work that lies as a foundation for future users adopting SpaceCloud into their missions. It reduces risks and enables further test and development for the continued use of SpaceCloud.

For more information, contact:

Anders Blomberg

CEO [email protected]

+46 73 821 37 79

About Unibap

Unibap is a high-tech company that aims to automate and streamline industries on earth as well as in space. With smart solutions based on AI and robotics, we want to increase quality and productivity for our customers while eliminating dangerous tasks that today are performed manually. Unibap strives to have a positive impact on both society and the environment. The company's Quality Management System is certified according to SS-EN ISO 9001:2015. The company is listed at Nasdaq First North Growth Market.

For more information, please visit the Company's website unibap.com/en/

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], is the Company's Certified Adviser.

Unibap erhåller en order för mjukvara och hårdvara till en satellitmission

Unibap AB (publ) har erhållit en order för en rymddator till en satellitmission från ett stort europeiskt rymdföretag. Unibap kommer att leverera mjukvara och hårdvara för intelligent databearbetning baserat på Unibaps SpaceCloud, samt enheter för utveckling och support. Ordervärdet är på 350 kEUR och kommer att levereras under andra halvan av 2022.


Unibap receives order for software and processing hardware to a satellite mission

Unibap AB (publ) has received an order for a spaceflight solution to a satellite mission from a large European space company. Unibap will deliver software and data processing unit for flight based on its SpaceCloud product line, together with engineering support and development products. The order value is 350 kEUR and will be delivered during second half of 2022.


Unibap offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ.) ("Unibap" eller "Bolaget") har med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet").


Inbjudan till företagspresentation av Unibap AB (publ)

Styrelsen i Unibap har vid möte den 12 maj 2022 beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 24,8 MSEK. Teckningsperioden löper från den 23 maj till och med 7 juni 2022. Med anledning av detta bjuder vi den 23 maj kl. 14:00 och den 24 maj kl. 17:00 in till två öppna möten där vi presenterar bolagets framtida inriktning och prioriteringar.


Unibap secures extension with European Space Agency (ESA) Space Solutions for end-to-end SpaceCloud® demonstration.

Unibap AB (publ.) is expanding the demonstrations and the rollout of SpaceCloud, providing cloud computing and cloud services in space. The European Space Agency (ESA) has extended Unibaps proposal through its Space Solutions initiative for demonstrating SpaceCloud end-to-end business model and technical feasibility to prepare for a commercial rollout. The extension adds another ESA financial contribution of KEUR 200. The extension will further evaluate SpaceCloud in orbit. Unibap will in addition carry out additional marketing and business development activities to strengthen Europe's position in downstream data driven value services.


UNIBAP GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 24,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag den 12 maj 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 oktober 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen är till 91,4 procent omfattad av tecknings- och garantiåtaganden. Därutöver är även Swedbank Robur positiva till emissionen och har uttryckt en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna resterande 8,6 procent (motsvarande sin pro rata-andel).

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i huvudsak att användas till att bygga den balansräkning som krävs för det ökade antalet kundförhandlingar med stora internationella företag, samt att öka produktionskapaciteten för rymdinfrastrukturprodukter för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från marknaden.Unibap och AI Sweden etablerar SpaceEdge och beviljas bidrag från Rymdstyrelsen

Unibap AB (publ) har beviljats 4 miljoner kronor från Rymdstyrelsen för att etablera en SpaceCloud testbädd på AI Swedens Edge Lab i Göteborg som går under namnet SpaceEdge. SpaceEdge blir världens första testbädd för rymd-apputveckling med möjlighet att ladda upp appar till SpaceCloud-satelliter. SpaceEdge är ett långsiktigt samarbete mellan Unibap och AI Sweden där etableringsfasen genomförs under perioden april 2022 och april 2023.


Unibap and AI Sweden will establish SpaceEdge and receives funding from the Swedish National Space Agency

Unibap AB (publ) has received funding of 4 MSEK million from the Swedish National Space Agency (SNSA) to set up a SpaceCloud testbed at the AI Sweden Edge Lab in Gothenburg called SpaceEdge. SpaceEdge is the world's first testbed for space app development with the possibility to upload apps to SpaceCloud in-orbit. SpaceEdge is a long term partnership between Unibap and AI Sweden, where the first development phase of the testbed will take place from April 2022 to April 2023.


Unibap AB receives an order from the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) for SpaceCloud development equipment

Unibap AB (publ) has received an order of a SpaceCloudâ iX5 and iX10 development equipment by the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) to be delivered at the end of March 2022. This allows JAXA to explore the potential of SpaceCloudâ and to evaluate its use in future missions.


Unibap och Saab Emerging Technologies tecknar långsiktigt samarbetsavtal

Unibap AB (publ) och Saab Emerging Technologies AB har tecknat ett löpande långsiktigt samarbetsavtal för gemensam affärsutveckling. Företagen har identifierat ett flertal kommersiella möjligheter både nationellt och internationellt. Företagen kommer även utveckla en gemensam plan för produkt och tjänsteerbjudanden.


Unibap and Saab Emerging Technologies sign a long-term cooperation agreement

Unibap AB (publ) and Saab Emerging Technologies AB have signed a long-term cooperation agreement for joint data driven business development. The companies have identified several commercial opportunities both nationally and internationally to pursue under the cooperation. The companies will also develop a joint plan for product and service offerings.


Unibap receives follow-on order for SpaceCloud in a satellite constellation

Unibap AB (publ) has received a follow-on order of KUSD 298 for spaceflight products and support from the SpaceCloud product portfolio. This order is the second part within a signed agreement with a total value of MUSD 1.98, covering deliveries in 2022 and 2023, (see press release from June 3, 2021).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted