Unibap och AI Sweden etablerar SpaceEdge och beviljas bidrag från Rymdstyrelsen

Unibap AB (publ) har beviljats 4 miljoner kronor från Rymdstyrelsen för att etablera en SpaceCloud testbädd på AI Swedens Edge Lab i Göteborg som går under namnet SpaceEdge. SpaceEdge blir världens första testbädd för rymd-apputveckling med möjlighet att ladda upp appar till SpaceCloud-satelliter. SpaceEdge är ett långsiktigt samarbete mellan Unibap och AI Sweden där etableringsfasen genomförs under perioden april 2022 och april 2023.


Unibap and AI Sweden will establish SpaceEdge and receives funding from the Swedish National Space Agency

Unibap AB (publ) has received funding of 4 MSEK million from the Swedish National Space Agency (SNSA) to set up a SpaceCloud testbed at the AI Sweden Edge Lab in Gothenburg called SpaceEdge. SpaceEdge is the world's first testbed for space app development with the possibility to upload apps to SpaceCloud in-orbit. SpaceEdge is a long term partnership between Unibap and AI Sweden, where the first development phase of the testbed will take place from April 2022 to April 2023.


Unibap AB receives an order from the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) for SpaceCloud development equipment

Unibap AB (publ) has received an order of a SpaceCloudâ iX5 and iX10 development equipment by the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) to be delivered at the end of March 2022. This allows JAXA to explore the potential of SpaceCloudâ and to evaluate its use in future missions.


Unibap och Saab Emerging Technologies tecknar långsiktigt samarbetsavtal

Unibap AB (publ) och Saab Emerging Technologies AB har tecknat ett löpande långsiktigt samarbetsavtal för gemensam affärsutveckling. Företagen har identifierat ett flertal kommersiella möjligheter både nationellt och internationellt. Företagen kommer även utveckla en gemensam plan för produkt och tjänsteerbjudanden.


Unibap and Saab Emerging Technologies sign a long-term cooperation agreement

Unibap AB (publ) and Saab Emerging Technologies AB have signed a long-term cooperation agreement for joint data driven business development. The companies have identified several commercial opportunities both nationally and internationally to pursue under the cooperation. The companies will also develop a joint plan for product and service offerings.


Unibap receives follow-on order for SpaceCloud in a satellite constellation

Unibap AB (publ) has received a follow-on order of KUSD 298 for spaceflight products and support from the SpaceCloud product portfolio. This order is the second part within a signed agreement with a total value of MUSD 1.98, covering deliveries in 2022 and 2023, (see press release from June 3, 2021).


Anders Blomberg lämnar VD-posten

På grund av olika uppfattning kring hur bolagets ska drivas framåt har Unibaps styrelse och VD gemensamt kommit fram till att Anders Blomberg lämnar VD-posten fredagen den 11 februari 2022 Bolagets Head of Communication and Talent, Lena W Jansson, har utsetts som tillförordnad VD från och med 11 februari 2022 fram till dess att ny VD är rekryterad.


Anders Blomberg leaves position as CEO

Due to differing views on how to move the company forward, Unibap's board and CEO have jointly decided that Anders Blomberg will step down as CEO on February 11th, 2022. Current Head of Communication and Talent, Lena W Jansson, has been appointed acting CEO from February 11th, 2022, until a permanent CEO has been recruited.Unibap och Northvolt ingår samarbetsavtal

Northvolt Revolt AB och Unibap AB (Publ) har ingått ett samarbetsavtal för utveckling av automatiserad demontering av batterier och därigenom möjliggöra en effektiv återvinning av batterier från elbilar. Samarbetet påbörjas omedelbart med målet att implementera en fungerande lösning på Northvolts anläggningar under de kommande åren.


Unibap and Northvolt enter a partnership

Northvolt Revolt AB and Unibap AB (Publ) has entered a partnership to develop a solution for automated disassembly of batteries and thereby support the recycling of batteries from electric cars. The collaboration is to begin immediately, with the ambition to implement a working solution at Northvolt facilities in the coming few years.


Unibap vinner uppföljningsorder från Husqvarna AB gällande utbyggnad av befintlig avsyningscell

Husqvarna AB och Unibap fortsätter sitt samarbete med en utbyggnad av befintlig avsyningscell. Ordern omfattar genomförande av design, konstruktion, leverans och idrifttagning. Värdet av ordern är 1,1 MSEK och leveransen planeras till oktober 2022.


A second successful launch for SpaceCloud into space

SpaceCloud once again headed into orbit as a part of D-Orbit's ION Satellite Carrier onboard SpaceX's Transporter-3 mission that was launched January 13th from Cape Canaveral, Florida. The mission aims to verify 17 apps, uploading of new ones, and support the on-orbit testing of a hyperspectral camera.


Unibap:s grundare, Fredrik och Karolina Bruhn, avyttrar delar av sitt innehav i Unibap AB (publ)

Unibap:s grundare Fredrik och Karolina Bruhn har onsdagen den 1 december 2021 avyttrat delar av sitt, genom bolaget Bruhnspace AB, innehav i Unibap AB (publ). Avyttringen har skett av privatekonomiska skäl, framför allt i syfte att göra en fastighetsaffär.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted