Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Unibap levererar SpaceCloud utvecklingssystem för autonom planering för satelliter till Orbit Logic Inc

Amerikanska Orbit Logic Incorporated har fått i uppdrag av amerikanska flygvapnets forskningsavdelning (US Air Force Research Laboratory, AFRL) att migrera Orbit Logics mjukvara för avancerad autonom missionsplanering (Advanced Planning Software, APS) till Unibaps Deep Delphi ekosystem för framtida satellitsystem. Beställningen är på 9500 USD och levereras under juli 2017. Det är det första steget i en kvalificeringsplan som kan komma att involvera en framtida kvalificeringsflygning på en satellit med en optimerad SpaceCloud lösning för nanosatelliter (CubeSats).


Lena W Jansson förstärker Unibaps ledningsgrupp

Den 1 juli tillträder Lena W Jansson tjänsten som talang- och kommunikationschef på Unibap, där hon även kommer att ingå i ledningsgruppen. Lena har tidigare varit rådgivare till Unibaps styrelse men tar nu en större roll i organisationen.


Unibap deltar i forskningsprojekt kring additiv tillverkning av storskaliga komponenter

Unibap AB (publ) ingår som partner i ett forskningsprojekt inom additiv tillverkning som leds av Swerea IVF. Projektet "Digitalized Large Scale Addiative Manufacturing (DiLAM)" har en budget på närmare 13 miljoner kronor och Unibap deltar i projektet med in-kind-tid motsvarande 400 000 kronor. Projektet finansieras via Produktion 2030 som är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och FORMAS.


Korrigering av delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017

Bolaget har noterat ett fel i Unibap AB (publ) delårsrapport 2016-07-01 - 2017-03-31 samt i pressmeddelande 2017-05-31 avseende presentation av rapporten.


Delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017

Perioden i sammandrag

 • Fakturering till Satellogic och Rymdstyrelsen.
 • Produktutveckling av IVS-70 enligt plan samt tre utvecklingsprojekt initierade.
 • Ledningsgruppen utökad med tre nyckelpersoner - säljchef, CFO och utvecklingschef.
 • Bolaget har säkerställt kapitalbas för genomförande av beslutad strategi.

Oskar Flordal ny utvecklingschef på Unibap

Den 1 maj tillträder Oskar Flordal tjänsten som utvecklingschef på Unibap, där han även kommer att ingå i ledningsgruppen. Oskar kommer närmast från det globala hårdvaruföretaget ARM, där han under de senaste åren har arbetat som modularkitekt med ansvar bland annat för bildkomprimering i grafikprocessorn.


Unibap beviljas 2 miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla intelligent robotseende för industrin

Under ett år kommer Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") att vidareutveckla sitt intelligenta robotseende för ökad flexibilitet och produktionsförmåga inom industrirobotik. Projektet samfinansieras av Unibap och VINNOVA inom ramen för innovationsprojekt i företag våren 2017 varav VINNOVA bidrar med 2 miljoner kronor och Unibap 2 miljoner kronor för ett totalt projekt på 4 miljoner kronor.


Unibap offentliggör utfall i nyemissionen om 23 MSEK - tecknades till 1 543 procent

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 23 MSEK inför listningen på Nasdaq First North ("Erbjudandet"). Erbjudandet har rönt stort intresse och de inkomna anmälningarna summerar till cirka 355 MSEK, motsvarande 1 543 procent av Erbjudandet. Handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer att inledas den 27 mars 2017.


Unibap offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad notering på Nasdaq First North

Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten i Sverige om 23 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband med den planerade noteringen av aktierna i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") på Nasdaq First North har Unibap idag offentliggjort ett investeringsmemorandum vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.unibap.com, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.


Delårsrapport 1 juli - 31 december 2016

Finansiell utveckling 1 oktober - 31 december 2016

 • Omsättningen ökade under kvartalet med cirka 28 procent till 1 098 KSEK, jämfört med 856 KSEK motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 653 KSEK jämfört med -1 173 KSEK motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 10 KSEK avseende immateriella anläggningstillgångar.
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 683 KSEK jämfört med -1 190 KSEK motsvarande kvartal föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till -23,85 SEK (-23,80 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 516 KSEK (830 KSEK).

Finansiell utveckling 1 juli - 31 december 2016

 • Omsättningen minskade under perioden juli - december med cirka 47 procent till 2 280 KSEK (4 317 KSEK) jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 027 KSEK jämfört med 136 KSEK motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 10 KSEK avseende immateriella anläggningstillgångar. 
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 084 KSEK jämfört med 113 KSEK motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till -29,54 SEK (1,76SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 490 KSEK (75 KSEK).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted