Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 oktober 2017, klockan 09.30, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.


Förslag till nyval av styrelseordförande respektive styrelseledamot inför årsstämma 2017

Aktieägare i Unibap AB (publ) ("Bolaget") med ett ägande motsvarande 60,1 procent av rösterna och kapitalet kommer att föreslå nyval av Hans Enocson och Ingrid Engström till årsstämman den 20 oktober 2017.


Bokslutskommuniké 1 juli 2016 - 30 juni 2017

Fjärde kvartalet, 1 april - 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 632 KSEK (1 317)
 • Rörelsens kostnader 5 115 KSEK (1 016)
 • Resultat efter finansiella poster -2 829 KSEK (345)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,58 SEK (0,19)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17 496 KSEK (-315) vilket i huvudsak är effekten av omföring från kortfristig fordran till likvida medel i samband med inbetalning av registrerad emissionslikvid

Räkenskapsåret 2016/2017, 1 juli 2016 - 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 3 658 KSEK (7 905)
 • Rörelsens kostnader 14 032 KSEK (8 188)
 • Resultat efter finansiella poster -7 015 KSEK (-280)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,98 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 975 KSEK (-2 197)

Karolina Bruhn Head of operations

Den 1 september tillträder Karolina Bruhn tjänsten Head of operations, och hon kommer även ingå i Unibaps ledningsgrupp. I sin nya roll ansvarar hon för att utveckla produktionsflödet och ytterligare förstärka relationerna med leverantörer och kunder.


Unibap lanserar förserie av IVS-70 - intelligent maskinseende för smarta fabriker och avancerad robotik

Unibap AB (publ) lanserar en förserie av plattformen Intelligent Vision System 70 (IVS-70) enligt tidigare förmedlad tidplan. Test- och utvärderingsenheter finns nu tillgängliga efter framgångsrik förtestning och inom kort levererar Unibap förserieenheter till partner och pilotprojekt för tillämpningsanpassning. Fullständig testning och volymtillverkning är planerad till hösten 2017.


Unibap announces IVS-70 Intelligent Vision System for smart factories and advanced robotics

Unibap AB (publ) announces the Intelligent Vision System 70 (IVS-70) platform for industrial robotics and automation applications on schedule as previously announced. IVS-70 testing and evaluation production (0-series) units are now available after successfully concluding preliminary certification, with planned completed extended certification and manufacturing ramping up during fall 2017 of specific products. IVS 0-series units will be provided to partners and pilot projects for application implementation and development.


Unibap levererar SpaceCloud utvecklingssystem för autonom planering för satelliter till Orbit Logic Inc

Amerikanska Orbit Logic Incorporated har fått i uppdrag av amerikanska flygvapnets forskningsavdelning (US Air Force Research Laboratory, AFRL) att migrera Orbit Logics mjukvara för avancerad autonom missionsplanering (Advanced Planning Software, APS) till Unibaps Deep Delphi ekosystem för framtida satellitsystem. Beställningen är på 9500 USD och levereras under juli 2017. Det är det första steget i en kvalificeringsplan som kan komma att involvera en framtida kvalificeringsflygning på en satellit med en optimerad SpaceCloud lösning för nanosatelliter (CubeSats).


Lena W Jansson förstärker Unibaps ledningsgrupp

Den 1 juli tillträder Lena W Jansson tjänsten som talang- och kommunikationschef på Unibap, där hon även kommer att ingå i ledningsgruppen. Lena har tidigare varit rådgivare till Unibaps styrelse men tar nu en större roll i organisationen.


Unibap deltar i forskningsprojekt kring additiv tillverkning av storskaliga komponenter

Unibap AB (publ) ingår som partner i ett forskningsprojekt inom additiv tillverkning som leds av Swerea IVF. Projektet "Digitalized Large Scale Addiative Manufacturing (DiLAM)" har en budget på närmare 13 miljoner kronor och Unibap deltar i projektet med in-kind-tid motsvarande 400 000 kronor. Projektet finansieras via Produktion 2030 som är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och FORMAS.


Korrigering av delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017

Bolaget har noterat ett fel i Unibap AB (publ) delårsrapport 2016-07-01 - 2017-03-31 samt i pressmeddelande 2017-05-31 avseende presentation av rapporten.


Delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017

Perioden i sammandrag

 • Fakturering till Satellogic och Rymdstyrelsen.
 • Produktutveckling av IVS-70 enligt plan samt tre utvecklingsprojekt initierade.
 • Ledningsgruppen utökad med tre nyckelpersoner - säljchef, CFO och utvecklingschef.
 • Bolaget har säkerställt kapitalbas för genomförande av beslutad strategi.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted