Årsredovisning 2021/2022

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01-2022-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2022-08-26.

I revisionsberättelsen anger revisorn att han anser att det finns ett nedskrivningsbehov i moderbolaget Meltron AB för det upptagna värdet i balansräkningen av dotterbolaget i Finland, Meltron Oy. Han anser vidare att det föreligger en väsentlig osäkerhet om fortsatt drift, som är beroende av kapitaltillförsel och ökad försäljning. Som tidigare offentliggjorts förbereder styrelsen en företrädesemission om 16,1 MSEK, som är garanterad till 64 %, under september. Bolaget har under den nye VDn väsentligt sänkt sina kostnader och fokuserat sina säljinsatser. Styrelsen bedömer därför att vid fulltecknad emission och försäljning enligt nuvarande planer kan fortsatt drift säkras för innevarande räkenskapsår.

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Årsstämma hålls 2022-09-30 i Stockholm, se kallelse 2022-08-30.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf Meltron AB; +46 70 467 4040; [email protected]
Stefan Kåla, VD Meltron AB; +358 50 410 7802;[email protected] 

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 september 2022 kl 10.30.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industr och, logistik. 

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Revisorsberättelse


Auditors report


Årsredovisning 2021/2022


Annual report 2021/2022


Bokslutskommuniké 2021-2022


Year-end report 2021-2022


Halvårsrapport 2021-2022


Half Year Report 2021-2022


Årsredovisning 2020/2021


Annual report 2020/2021


Revisionsberättelse


Auditors report


Bokslutskommuniké 2020-2021


Year end report 2020-2021


Halvårsrapport 2020/2021


Half Year report 2020/2021


Årsredovisning 2019/2020


Annual report 2019/2020


Revisionsberättelse


Auditors report


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted