Årsredovisning 2020/2021

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01-2021-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2021-08-30.

I revisionsberättelsen anger revisorn att han, liksom tidigare, inte kan bedöma det upptagna värdet i balansräkningen av dotterbolaget i Finland, Meltron Oy, och av patent och andra immateriella rättigheter. Dessa värden är avhängiga den framtida försäljningsutvecklingen. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Årsstämma hålls 2021-10-01 i Stockholm, se kallelse 2021-08-31.

Bolaget genomför nu en fullt garanterad företrädesemission, planerad till 11 till 25 oktober 2021. Det innebär att de kraftigt ökade insatserna för marknadsföring och försäljning kan genomföras enligt plan och lägga grunden för en snabb expansion.

För ytterligare information kontakta:

Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; [email protected]
Mikko Sola, CFO Meltron AB, tel: +358 40 566 5335; [email protected]

Meltron AB (publ)
Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Org. nr: 556988-9834.

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 september 2021 kl 13.00.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier och hela marknaden omsatte 2020 cirka 100 miljarder USD.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport 2021-2022


Half Year Report 2021-2022


Årsredovisning 2020/2021


Annual report 2020/2021


Revisionsberättelse


Auditors report


Bokslutskommuniké 2020-2021


Year end report 2020-2021


Halvårsrapport 2020/2021


Half Year report 2020/2021


Årsredovisning 2019/2020


Annual report 2019/2020


Revisionsberättelse


Auditors report


Bokslutskommuniké 2019/2020


Year-end report 2019/2020Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted