Meltron får nya beställningar i Finland och levererar till Oman

Meltron har fått ytterligare en beställning på sina kraftfulla höghöjdslampor ("pylon lights"), denna gång till värmeverket i Uleåborg (Oulu) i norra Finland för belysning av vedgården i 22 m höga master för dryg 20,000 €. Tidigare har leveranser skett till många kända finska företag som Valmet, Stora Enso, Neste, Ovako och hamnen i Pori. I det senare fallet var kraven särskilt tuffa med 35 m höga master och stora, svarta ytor med kollager. Kunderna är mycket nöjda med det kraftfulla ljuset, ljusfördelningen över den upplysta ytan och den smidiga och lätta konstruktionen. Det fortsatta intresset är stort med många förfrågningar och flera utestående offerter.

Den första leveransen om 24 pylon lights skeppas i dagarna till Oman, där de skall installeras på en ridsportanläggning. Även där finns flera förfrågningar från flera andra anläggningar.

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Stockholm den 16 oktober 2019

För ytterligare information kontakta:

Björn Naumburg, försäljningschef, tel: +46 70 290 1075
Jarmo Korpisalo, försäljning Finland, tel: +358 40 554 1806

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm
Läs mer på www.meltron.com

Nerladdningsbara filer
First pilot order from gas company in Finland

Meltron has received a pilot order for the EX gas explosion proof lights, a first important order from Gasum Oy, a Finnish state owned gas company with sales of 1.1 bill euro. Gasum distributes biogas and LNG and runs a network of gas filling stations in Finland, Sweden and Norway, primarily for heavy traffic and transportation.
First installation up and running in Oman

Meltron has now successfully installed 28 units so called pylon lights in the Halban Horse Stadium in Oman. The lights are installed in 8 masts of 12m height. The Meltron pylon lights have sophisticated cooling and superior optical features with specific lens technology. The lights can also be made significantly lighter than conventional lights.
Meltron ready to take off 2020!

Meltron AB CEO Ville Sistonen summarizes with satisfaction the work during the half year and is looking forward.


Delårsbokslut för Meltron AB (publ), 556988-9834 Perioden 2019-05-01-2019-10-31

Nyckeltal (Koncern)

2019/2020

Tkr, om inte annat anges

sept-okt

Nettoomsättning

1 087

Rörelseresultat

-3 595

Resultat efter finansiella poster

-3 744

Balansomslutning

30 698

Eget kapital

-17

Resultat per aktie, kr

-0,1

Soliditet %

-0,1%

Antal aktier vid periodens slut

93 951 085

Pågående registrering av aktier

-

Genomsnittligt antal aktier

26 697 914

Aktiekurs på balansdagen, kr

0,9

Antal anställda, årsmedeltal

11

Antal anställda, vid periodens slut

11


Meltrons rådgivare G&W Fondkommission investerar i bolaget

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i den emission som Meltron nyligen slutförde med en överteckning på 57 %. Bolaget har nu kommit överens med G&W om att G&W, i enlighet med en möjlighet i uppdragsavtalet, kvittar 1 MSEK av arvodet på totalt 2,5 MSEK mot aktier i Meltron till samma kurs som i emissionen, dvs 0,65 SEK/aktie. Inga teckningsoptioner ingår.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär