Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Meltron AB genomför riktad emission för kvittning av lån

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") genomför idag en riktad emission om ca 32 milj aktier för att kvitta lån om ca 1,1 MSEK, vilket minskar Bolagets skuldsättning.

Bolaget genomförde i november en företrädesemission om maximalt 16,1 MSEK som tecknades till 11,3 MSEK, vilket var det garanterade beloppet. En stor del av emissionslikviden användes till återbetalning av tidigare brygglån (som offentliggjordes 2022-03-31) och andra upplupna kostnader. Bolaget kom emellertid i samband med detta överens med långivaren, Formue Nord A/S, att låta ca 3,2 MSEK av brygglånet kvarstå som fortsatt lån. Enligt lånevillkoren kan långivaren omvandla hela eller delar av lånet till aktier till ett pris per aktie om 85 % av lägsta dagsgenomsnitt för handelskursen under en 15-dagarsperiod före kvittningen. Så har nu skett.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 216 048 077 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 3 243 242,70 SEK till 21 604 807,70 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal och belopp kan komma att ske i samband med registrering hos Bolagsverket. Efter kvittningen är kvarstående brygglån ca 2,2 MSEK.

Stockholm 6 februari 2023

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; [email protected]
Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm
Läs mer på www.meltron.com

Om Meltron - "More than Just Light"
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energi-effektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhanda-håller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik. Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted