Uni-light arbetar på resultatet från mässan i Hannover

Europas största mässa för djur och djurhållning hölls i Hannover 15-18 november. Mässan besöktes av 163 000 människor. Un-light var utställare och med, vad vi kan bedöma, gott resultat. Sammanlagt genomfördes diskussioner med drygt 80 personer och företag. Väl tillbaka har vi återtagit kontakt med ett 40 distributörer (från ett flertal länder) och 8 institutionella representanter. Förhandlingar om pilotinstallationer i Tyskland pågår parallellt med verksamheten att hitta distributörer.


Uni-light på NGM Kapitalmarknadsdagen

NGM genomförde den 10 november ett event-"Kapitalmarknadsdagen" som gav ett 15-tal företag-nylistade eller på väg att listas på Nordic MTF, möjligheten att presentera sig i en Live-sändning. Sändningen hade fler än 14,000 "besökare". Moderator för dagen var finansanalytikern och ekonomijournalisten Peter Malmqvist.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i A Uni-light LED AB, 556988-9834, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2016, klockan 13.00 på Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.Representant i Frankrike

Uni-light ställde ut sina ljuskällor vid Jordbruksmässan i Rennes-Frankrike i september. Efter detta har vi haft ett lokalt besök av M. Claude Gros som företräder ett mindre företag i Frankrike. Avsikten var att visa våra installationer inom djurstallar. 


Produktutveckling

Uni-light fortsätter de kommersiella aktiviteternaMässor

Uni-light har just ställt ut vid två mässor, en i England och en i Frankrike. Mässaktiviteter är kostsamma men ofta lönsamma kommersiella aktiviteter.


Beställning av "mjölkdjurslampor"

Vår specialbelysning som ökar mjölkproduktion och tillväxt av djuren är en produkt vi utvecklat och som mottas väl av marknaden. Sommaren har varit relativt lugn men nu beställer vår engelska representant belysning till två projekt för cirka 165,000 SEK.


Uni-light ställer ut vid två mässor i september

Planerna för vår expansion i Europa börjar ta form. En av Europas största mässor inom jordbrukssektorn- "SPACE" äger rum i staden Rennes-Frankrike den 13-16 september. Frankrike är EU:s största producent av kött- och mejeriprodukter och intar tredjeplatsen i världen. Rennes är beläget mitt i landets mest boskapstäta regioner. Uni-light kommer att ställa ut sina produkter inom sektorn "Djurstallar" med målsättningen att dels få till stånd en referensanläggning dels hitta distributörer. Detta blir vår första satsning på marknader utanför Skandinavien och England.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted