Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

VD avgår på egen begäran

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att VD Peter Carlson meddelat sin avgång av personliga skäl. Ny tillförordnad VD fram tills dess att pågående fusion med Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") är genomförd blir nuvarande styrelseordförande Mats Holmberg.

I samband med att Mats Holmberg tillträder som tillförordnad VD gör Transfer även en styrelseförändring, innebärande att Mats Holmberg övergår till styrelseledamot och styrelseledamoten Pernilla Jennesäter tillträder som styrelseordförande.

Peter Carlson har 6 månaders uppsägningstid, dock har Styrelsen och Peter kommit överens om att han ej behöver tjänstgöra under sin uppsägningstid.

En fusion mellan bolagen Transfer och Sensec är nära förestående, vilket nyligen beslutats genom extra bolagsstämmor i de båda bolagen. Avsikten är att Mats Holmberg ska inneha rollen som tillförordnad VD i Transfer fram tills dess att fusionen är registrerad, vilket beräknas ske under första kvartalet 2022. I samband med detta återgår Mats Holmberg till sin roll som styrelseordförande i det fusionerade bolaget.

Skulle fusionen ej genomföras kommer styrelsen för Transfer inleda arbetet med att finna en ny ordinarie VD.

Styrelsen önskar Peter lycka till i framtiden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mats Holmberg, tf VD, Transfer Group AB (publ)
070-898 10 90
[email protected]
www.transfer.se

Amudova är Transfer Groups Mentor. Tel; 08-546 017 58 E-mail; [email protected]

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället. Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunder trygghet. Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2021, kl. 16.20.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted