Transfer Group presenterar verksamhetsuppdatering med anledning av fusion och delger finansiell prognos för kommande fem år

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") offentliggör idag en verksamhetsuppdatering med anledning av den genomförda fusionen tillsammans med Sensec Holding. Pernilla Jennesäter, ny vd på Transfer, presenterar bolaget i en intervju tillsammans med Analyst Group, där hon samtidigt prognostiserar en årlig omsättningstillväxt kommande fem år om minst 20 procent med bibehållen lönsamhet. Intervjun finns tillgänglig ca kl 10.15 idag på bolagets hemsida, www.analystgroup.se/ag-play/. Under veckan ämnar Analyst Group att även publicera en analys på Transfer.

Den 18e mars 2022 registrerade Bolagsverket fusionen mellan Transfer och Sensec. I och med det blir "Nya Transfer" en näst intill heltäckande säkerhetskoncern.

Transfer är nu en "one-stop shop" inom fysisk säkerhet som erbjuder allt från mjukvara, hårdvara till utbildning och bemanning. Ett exempel är en flygplats där CSG sköter bevakningen utanför och inne på flygplatsen, Altum och Mil Sec erbjuder skalskydd (beskjutningsskydd, karuselldörrar o dyl.), Amigos personlarm används av personalen på flygplatsen och Check points via Sensec och Sensec Solutions. Avslutningsvis Sensec Solutions egenutvecklade Bagage routing- och informationssystem (BRAINS), som är ett heltäckande bagagesystem med många moduler, och som är utvecklat för att hantera morgondagens nya system på flygplatser, samt inom lager-, logistik- och transportbranschen. BRAINS är också involverad i flera forskningsprojekt för utveckling av morgondagens AI-baserade system.

Koncernstrukturen och synergieffekter
Koncernen omfattas nu av moderbolaget Transfer tillsammans med sex helägda dotterbolag.

Under fusionsperioden har stort fokus varit att sätta en stark organisation som ska ligga till grund för den framtida tillväxtresan. Transfer har nu en ledningsgrupp som besitter stor kompetens inom sina respektive områden och koncernen står nu stabilt med en stark grund och är mer än redo att bemöta den ökade efterfrågan inom säkerhetsprodukter och -tjänster.

Koncernstrukturen kan ses som en pyramid där bemanningstjänster återfinns i basen. Vidare återfinns hårdvara följt av fysisk säkerhet. I toppen av pyramiden återfinns sectech, Security Technology, det vill säga mjukvarorna i form av BRAINS, Tools och Alerty. Bemanning och fysisk säkerhet ska bidra med ökad volym och "göda" det som står för de högre marginalerna, dvs sectech.

Under vintern har även ett säljteam satts upp på koncernnivå med syftet att binda ihop dotterbolagen och öka potentialen för korsförsäljning inom koncernen.

Nordisk och europeisk expansion tillsammans med starka samarbetspartners
Transfer är nu redo att ta nästa steg. Per idag återfinns försäljning främst i Sverige och i Norge. Under senare tid har man även levererat till Billund i Danmark och inom kort kommer man även att börja leverera till Grönland.

Under 2022 kommer fokus att ligga på fortsatt nordisk expansion inom främst sectech. Under de senaste åren har flertal samarbetsavtal byggts upp som kommer vara av stor vikt i den internationella satsningen. Sensec Solutions har sedan tidigare samarbetsavtal med bland annat kanadensiska Embross. Bolaget förser idag över 100-talet flygplatser globalt med sina check-in-kiosker och ser Sensec som en naturlig underleverantör i deras fortsatta expansion. Embross och flera andra partners kommer vara bidragande faktorer för att både BRAINS och Amigos mjukvarulösningar tar större marknadsandelar i första hand i Norden och sedermera Europa. Nyligen visades prov på samarbetet när Embross vann en upphandling på en för Transfer ny marknad där Sensec Solutions bistår som underleverantör.

Transfer kommer även bli än mer aktiva i framtida internationella upphandlingar. Fram till idag har större delen av fokuset framför allt legat på nationella upphandlingar men med en starkare koncern ökar möjligheten att ta än större avtal internationellt.

Fokus kommande år är att:
- Fortsatt växa, både organiskt och genom förvärv.
- Öka marginalerna med en stor satsning på sectech.
- Växa geografiskt, i första hand i Norden under 2022 och sedermera norra Europa under kommande två-tre år.

Finansiella mål
Transfers finansiella mål är att under kommande fem år uppnå en årlig omsättningstillväxt om minst 20 procent per år med bibehållen lönsamhet. Tillväxten ska nås genom hög organisk tillväxt som även kompletteras med noga utvalda förvärv.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, [email protected]
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Kort om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2022, kl. 10.00.

Transfer Groups dotterbolag Altum Security har fått i uppdrag att leverera säkerhetshöjande produkter till ett ordervärde om drygt 5 MSEK

Altum Security AB ("Altum") som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) har fått i uppdrag att leverera säkerhetshöjande produkter till ett större projekt i södra Sverige. Ordern, som till stor del består av säkerhetsglas, omfattas av ett ordervärde uppgående till drygt 5 MSEK. Leverans kommer att ske i flera etapper med start omgående och beräknas vara slutförd i början på Q3 2022.
Transfer Group undertecknar avsiktsförklaring avseende samarbetsavtal tillsammans med I-SEC International Security

Transfer Group ("Transfer") har undertecknat en avsiktsförklaring med I-SEC International Security B.V ("I-SEC"), ett internationellt säkerhetsföretag med fokus på flyg- och flygplatssäkerhet. Syftet med samarbetsavtalet är att båda parter tillsammans ska kunna lämna in ännu mer kvalitativa och konkurrenskraftiga anbud på de större flygplatserna i Sverige och utmana den traditionella säkerhetsmarknaden i landet. Således drar man nytta av varandras erfarenheter för att bli det bästa alternativet för upphandlande myndigheter i framtiden.


Transfer Groups dotterbolag Amigo Alarm får sin första order i Finland

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Amigo Alarm Sweden AB ("Amigo") får en order på Amigo Tools i Finland från AXIA Security Services OY, ett säkerhetsföretag som bl.a. erbjuder väktar-, ordningsvakts-, personskydds- och värdetransportstjänster. Ordern kan ses som en genombrottsorder, trots att det är ett något lägre ordervärde, då det är första gången man levererar sitt skalbara rapporteringssystem till Finland. 


Transfer Groups dotterbolag CSG tecknar treårigt avtal värt ca 24 MSEK avseende bevakningstjänster för Scandic Hotels

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") helägda dotterbolag Commuter Security Group ("CSG") har tecknat ett treårigt avtal med möjlighet till förlängning tillsammans med Scandic Hotels AB ("Scandic"). Uppdraget avser leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till ett ordervärde uppgående till ca 24 MSEK över hela avtalsperioden. CSG ser detta som ett strategiskt viktigt avtal då detta är första gången man erbjuder tjänster i hotellmiljö.


Transfer Groups dotterbolag CSG vinner upphandling värd ca 40 MSEK avseende bevaknings- och trygghetsskapande tjänster

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Commuter Security Group ("CSG") har vunnit en upphandling med Örebro kommun och Futurum Fastigheter i Örebro avseende bevaknings- och trygghetsskapande tjänster. Uppdraget, som startar den 1 juni i år, sträcker sig över totalt fyra år med ett ordervärde uppgående till totalt ca 40 MSEK.


Transfer Group presenterar verksamhetsuppdatering med anledning av fusion och delger finansiell prognos för kommande fem år

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") offentliggör idag en verksamhetsuppdatering med anledning av den genomförda fusionen tillsammans med Sensec Holding. Pernilla Jennesäter, ny vd på Transfer, presenterar bolaget i en intervju tillsammans med Analyst Group, där hon samtidigt prognostiserar en årlig omsättningstillväxt kommande fem år om minst 20 procent med bibehållen lönsamhet. Intervjun finns tillgänglig ca kl 10.15 idag på bolagets hemsida, www.analystgroup.se/ag-play/. Under veckan ämnar Analyst Group att även publicera en analys på Transfer.


Fusionen mellan Transfer Group och Sensec Holding är per idag registrerad hos bolagsverket och därmed genomförd

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") kan idag meddela att fusionen med Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") är registrerad hos bolagsverket och därmed genomförd. I samband med genomförd fusion och som tidigare kommunicerats, har Transfer genomfört förändringar på såväl styrelseordförandeposten, VD-posten samt i ledningsgruppen.


Sensec Solutions ska leverera säkerhetsutrustning för bagagekontroll till ett värde om ca 17 MNOK

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag, Sensec Solutions AS, har vunnit en upphandling från TORP Sandefjord flygplats ("TORP") om att leverera säkerhetsutrustning för bagagekontroll i form av en EDS-röntgenmaskin inklusive serviceavtal. Avtalet, som även innefattar integration och installation av röntgenmaskinen, har ett ordervärde uppgående till ca 17 MNOK och kommer att levereras under tredje kvartalet i år.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted