Peter Carlson ny VD för Transfer Group - Mats Holmberg blir affärsutvecklare med fokus på förvärv och integration av förvärv

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") har idag beslutat att förstärka organisationen väsentligt genom att utse Peter Carlson till ny VD för Transfer Group, Peter tillträder rollen som VD idag den 1 oktober 2021. Tidigare VD Mats Holmberg blir ny affärsutvecklare med fokus på förvärv och integration av förvärv. Mats kvarstår som styrelseledamot och huvudägare.

"Transfer Group växer och vi fortsätter vår expansiva tillväxtstrategi med att förstärka organisationen. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för koncernen och för aktieägarna så tar jag steget till rollen som affärsutvecklare med fullt fokus på förvärv och integration av förvärv. Peter har en bred erfarenhet av relationsbyggande och ledarskap och med denna organisationsförändring kommer Transfer bli en ännu vassare spelare inom säkerhetsbranschen". - Säger Mats Holmberg, Affärsutvecklare Transfer Group.

"Jag ser fram emot att axla rollen som VD för Transfer Group. Jag har följt Transfer under en längre tid och tillsammans med Mats och övriga ledningen ska vi utveckla Transfer till en ledande säkerhetskoncern. Sedan noteringen på NGM har bolaget förvärvat Altum Security och tecknat LOI med Nordic Aigis gällande förvärv. Det här är bara början på något stort och vi kommer fortsätta förvärva oss till tillväxt med bolag som skapar tydliga synergier samtidigt som vi även kommer arbeta hårt med den organiska tillväxten i den befintliga verksamheten". - Säger Peter Carlson, VD Transfer Group.

Peter har sedan tidigare en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Sedan tidigare har han även mångårig erfarenhet inom rollen som Key Account Manager på ISS Facility Sweden AB där han har haft ett nordiskt fokus och byggt ett stort nätverk.

För ytterligare information kontakta:

Peter Carlson, VD Transfer Group, [email protected]

Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället.Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet.Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021, klockan 14.45.CSG vinner upphandling värd ca 480 MSEK avseende ordningsvakter, samverkanssamordnare och mobilt insatsteam för SL

Transfer Group AB (publ) helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har vunnit en upphandling i region Stockholm avseende ordningsvakter, samverkanssamordnare och ett mobilt insatsteam för SL:s avtalsområde City som även är det största området. Avtalet som sträcker sig under fyra år med option på ytterligare två plus två år uppgår till ca 480 MSEK och beställaren har rätt att justera antalet timmar med upp till 25 procent utifrån det ursprungliga avtalet. Totalt omfattar avtalet 110 ordningsvakter i hela Stockholm city.Altum Security ska leverera fönster till exklusiv villa i Norrtälje skärgård

Altum Security AB som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) har fått en order med ett ordervärde uppgående till 1,5 MSEK. Ordern ska vara levererad i början av 2022.


Amigo Tools får sin första order inom sjöfart och order på Amigo Alarms nya multisensorlarm

Amigo Alarm Sweden AB som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group har fått en första order inom sjöfartssektorn från Viking Line. Rederikoncernen ska använda Amigo Tools ärendehanteringssystem för säkerhetsronderingar på alla deras fartyg samt för positionering av fartyget. Ordervärdet uppgår till ca 350 tkr. Samtidigt har även Amigo Alarm fått en order från fem olika fastighetsägare i Järva som köpt Amigos nya fastighetslarm som är ett så kallat multisensorlarm. Fastighetslarmet är Amigo ensamma om på marknaden vilket öppnar upp för stora möjligheter. Totala ordervärdet för fastighetslarmet uppgår till ca 1 MSEK.


Hampus Holmberg har avyttrat aktier med anledning av bodelning

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") noterades på Nordic Growth Market den 30 augusti 2021. I samband med noteringen upprättades lock-up avtal på 12 månader för de större aktieägarna i bolaget. Vid tidpunkten för noteringen genomgick Hampus Holmberg en skilsmässa som nu är genomförd. Detta resulterade i att Hampus Holmberg avyttrade samtliga aktier inför bodelningen, dock utan godkännande från styrelsen, som nu i efterhand fått bekräftat att aktierna har avyttrats.Transfer Group senarelägger rapportdatum till den 29 november

Transfer Group AB (publ) "Transfer" senarelägger rapportdatum avseende tredje kvartalet till den 29 november med anledning av den föreslagna fusionen mellan Transfer och Sensec Holding AB (publ) "Sensec". Tidigare meddelat rapportdatum var den 22 november 2021.


Transfer och Sensec föreslås fusioneras

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") (tillsammans "Bolagen") har idag antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av Transfer och Sensec genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Fusionen kommer att implementeras genom att Sensec absorberas av Transfer (i det följande hänvisar "Nya Transfer" till Transfers verksamhet efter att Fusionen genomförts). Aktieägare i Sensec kommer i fusionsvederlag att erhålla 0,751671359 aktier i Transfer för varje innehavd aktie i Sensec. Fusionen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagstämmor i de båda Bolagen. Aktieägare representerandes cirka 40,76 procent av aktierna och rösterna i Transfer och aktieägare representerandes cirka 42,33 procent av aktierna och rösterna i Sensec har åtagit sig att rösta för Fusionen och andra nödvändiga åtgärder på extra bolagsstämma i respektive bolag.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted