Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Mika Andersson utses till vd för Amigo Alarm AB

Mika Andersson har idag utsetts till vd för Amigo Alarm AB, ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ). Mika kommer ingå i koncernens ledningsgrupp.

Mika har mångårig erfarenhet som försäljningschef och vd för ett flertal liknande bolag. Han har under de tre senaste åren varit verksam inom Senseckoncernen i rollen som KAM i Mil Sec Sverige AB.

- Mika har på ett övertygande sätt genom åren alltid motsvarat mina förväntningar och levererat goda resultat. Jag känner mig trygg i att han är rätt person för att ta Amigo till nästa nivå, säger Mats Holmberg, tf vd Transfer Group AB.

Rekryteringen är en del i det förberedande arbetet med att skapa den nya organisationen som tar vid efter genomförd fusion med Sensec Holding AB.

För ytterligare information kontakta:
Mats Holmberg, tf vd Transfer Group, [email protected]
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Kort om Transfer Group
Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället. Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet. Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Transfer Groups dotterbolag CSG erhåller tilldelningsbeslut med Kammarkollegiet avseende bevaknings- och larmcentraltjänster

Kammarkollegiet har genomfört en ramavtalsupphandling avseende bevaknings- och larmcentralstjänster. Commuter Security Group AB ("CSG"), ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) ("Transfer"), har tilldelats sju anbudsområden avseende bevakningstjänster. CSG har även blivit tilldelade larmcentralstjänster som är ett rikstäckande avtalsområde. Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 1,3 miljarder kronor under hela avtalsperioden, som löper under 48 månader med start den 1 april 2023. Transfers bedömning är att ca 20-40 miljoner kronor kommer att tillföras CSG under avtalsperioden, dock råder det stor osäkerhet och det slutliga ordervärdet för CSG:s del kan bli såväl mer än 40 MSEK som mindre än 20 MSEK.


Optionsprogrammen för styrelse och ledningsgruppen tecknas till 100 procent

Vid extra  bolagssstämman i Transfer Group AB (publ) den 6 december 2022 beslutades att emittera maximalt 4 400 000 teckningsoptioner till styrelsen och maximalt 6 600 000 teckningsoptioner till ledningsgruppen. Styrelsen har nu beslutat om tilldelning i enlighet med inkomna teckningar. Totalt tecknades och tilldelades samtliga optioner, vilket innebär att optionsprogrammen tecknas till 100 procent.


Transfer Groups dotterbolag mottar order på 150 personlarm

Transfer Group AB (publ) meddelar idag att dotterbolaget Commuter Security Group AB ("CSG"), i samarbete med Transfer Security AB ("Transfer Security"), har mottagit en order från Vallentuna och Täby kommun på initialt 150 personlarm, vilket är ett resultat av tidigare vunna upphandlingar med de båda kommunerna. Det totala ordervärdet, som inkluderar installation och support, uppgår till cirka 2 MSEK.


Transfer Groups dotterbolag mottar order på omfattande fordonsramningsskydd från rikstäckande public service-bolag

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att dotterbolaget Sensec AB, i samarbete med Transfer Security AB, har mottagit en order genom ett ramavtal på ett omfattande fordonsramningsskydd från ett rikstäckande public service-bolag. Ordervärdet uppgår till 3,5 MSEK och leveransen kommer att ske under 2023 i samband med en ombyggnation som genomförs.


Transfer Group genomför förändringar i bolagsstrukturen - konsoliderar dotterbolag och bildar Transfer Security

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att dotterbolaget Amigo Alarm Sweden AB ("Amigo Alarm") byter namn till Transfer Security AB ("Transfer Security" eller "Bolaget") för att skapa ett starkare varumärke inom säkerhetsteknik och fysisk säkerhet. Verksamheterna i Transfers två andra dotterbolag, Altum Security AB ("Altum") och Mil Sec Sverige AB ("Mil Sec"), kommer också att överföras till Transfer Security för att förstärka synergierna och skapa ett helhetserbjudande med en bredare portfölj av lösningar.


Transfer Groups dotterbolag Sensec Solutions AS avyttrar logistiksystemet BRAINS för 13,5 MSEK

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag i Norge, Sensec Solutions AS ("Sensec Solutions"), har idag tecknat ett bindande avtal om att avyttra styrsystemet BRAINS till Tratec Solutions AS ("Tratec"). Köpeskillingen för rörelsen uppgår till 13,5 MSEK som erläggs kontant i samband med tillträdet den 23 december 2022. Nuvarande VD för Sensec AB, Mathias Svedlund, tar över huvudansvaret för den norska verksamheten då Baard Lundh medföljer i avyttringen.


Verksamhetsuppdatering med Pernilla Jennesäter

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") publicerar idag en videointervju med Pernilla Jennesäter, vd för Transfer, som bland annat behandlar följande punkter:


Transfer Groups dotterbolag CSG erhåller två tilldelningsbeslut från Trafikverket avseende bevakningstjänster

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag, Commuter Security Group AB, har erhållit två tilldelningsbeslut från Trafikverket. Tilldelningsbesluten avser bevakningstjänster till Trafikverkets plattformar, förbindelser och tillhörande objekt på Stockholms Centralstation respektive Örebro Centralstation. De båda uppdragen beräknas starta den 1 april 2023 med en löptid på tre år samt en option på ytterligare två år (1+1). Ordervärdet för Stockholms Centralstation uppgår till ca 16 MSEK och för Örebro Centralstation ca 10 MSEK över hela femårsperioden.


Transfer Groups dotterbolag Sensec får i uppdrag att leverera automatiserade röntgensystem för kontroll av sprängämnen

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag, Sensec AB ("Sensec"), har fått i uppdrag att leverera säkerhetsteknik till Linköpings flygplats. Tekniken omfattar automatiserade röntgensystem av C2-standard för kontroll av sprängämnen i handbagage, en röntgenteknik som blir allt vanligare på flygplatser. Ordern har en begränsad inverkan på Transfers finansiella ställning, men visar på den bredd Transfer har i sitt helhetserbjudande.


Patrik Berg ny vd för Transfer Groups dotterbolag CSG

Patrik Berg har utsetts till ny vd för Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG"). Patrik, som har över 30 års erfarenhet från säkerhetsbranschen, efterträder Pelle Johansson som kommer fortsätta vara aktiv i CSG som styrelseledamot. Patrik har varit anställd i CSG i över tio år och kommer närmast från rollen som affärsområdeschef.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted