Kommuniké från extra bolagsstämma 10 maj 2021

Transfer Groups extra bolagsstämma hölls i Danderyd den 10 maj 2021.

Val av styrelse

Till styrelsen valdes Sverker Littorin som styrelseordförande, som ledamöter valdes Anna Frick, Pernilla Jennesäter, Per Nordberg och Mats Holmberg (omval).

Beslut om publik nyemission

Stämman beslutade om att inleda en publik nyemission med start den 25 maj. Nyemissionen innefattar maximalt 8 000 000 aktier till teckningskursen 1,2 kr per aktie.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD, mats.holmberg@transfer.se

Transfer Group AB är en koncern av tjänsteföretag som kompletterar varandra och skapar synergi. Våra kunder ska känna sig trygga och få tid över till det som verkligen betyder något. Våra medarbetare kommer från olika bakgrunder med erfarenhet inom IT, service, säkerhet och vård. Med en entreprenörsanda och nyfikenhet så bygger vi en modern koncern anpassad för morgondagens utmaningar.Kallelse Transfer Group extra bolagsstämma 2021-01-19

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till extra

bolagsstämma tisdagen den 19 Januari 2021 klockan 10.00 på

Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till extra bolagsstämma den tisdag 14 April 2020 klockan 14.00 på Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted