Inbjudan till teckning av aktier i nyemission

Anmälan
För att delta i nyemissionen, fyll i och skicka in följande Anmälningssedel.

Bakgrund och motiv
Transfer grundades 2014 av Mats Holmberg. Under de första åren har fokus legat på att utveckla en digital IT-plattform med automatiserad matchningsfunktion för arbetssökanden. Plattformen är också basen för de bolag som förvärvas och en mötesplats för matchning av jobb. En mötesplats där arbetsgivare och arbetstagare hittar varandra.

Villkor i korthet
Styrelsen i Transfer Service Group AB har beslutat att Bolaget ska börsnoteras under 2020. Som ett led i detta beslutade styrelsen den 15 maj att genomföra en nyemission för att finansiera bolagets fortsatta expansion. Emissionslikviditeten kommer att användas till fortsatt tillväxt.
Läs mer i vårt InvesteringsmemorandumKallelse Transfer Group extra bolagsstämma 2021-01-19

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till extra

bolagsstämma tisdagen den 19 Januari 2021 klockan 10.00 på

Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till extra bolagsstämma den tisdag 14 April 2020 klockan 14.00 på Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted