CSG vinner upphandling värd ca 480 MSEK avseende ordningsvakter, samverkanssamordnare och mobilt insatsteam för SL

Transfer Group AB (publ) helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har vunnit en upphandling i region Stockholm avseende ordningsvakter, samverkanssamordnare och ett mobilt insatsteam för SL:s avtalsområde City som även är det största området. Avtalet som sträcker sig under fyra år med option på ytterligare två plus två år uppgår till ca 480 MSEK och beställaren har rätt att justera antalet timmar med upp till 25 procent utifrån det ursprungliga avtalet. Totalt omfattar avtalet 110 ordningsvakter i hela Stockholm city.

CSG kommer att bistå med ordningsvakter vars främsta uppgift är att medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen och öka tryggheten i kollektivtrafiken. Förutom ordningsvakter bistår även CSG med samverkanssamordnare och ett mobilt insatsteam som arbetar insatsstyrt där trygghetsarbetet behövs som mest för stunden.

CSG var inte billigast i upphandlingen men vann den på grund av höga kvalitétspoäng. Avtalet är värt drygt 57 MSEK per år och med indexering över åtta år uppgår det totala avtalsvärdet till ca 480 MSEK.

"Vi presenterar nu den största affären i vår historia någonsin. Ett avtal som sträcker sig upp till åtta år och uppgår till nästan en halv miljard kronor. Vi är otroligt nöjda med att SL återigen väljer oss för att stärka tryggheten i kollektivtrafiken i centrala Stockholm de kommande åren. Upphandlingen stärker inte bara vårt framtida kassaflöde utan är även ett fint bevis på att CSG levererar tjänster med kvalitét och att vi är konkurrenskraftiga. Vi står väl rustade för att leverera bra service till alla resenärer." - Säger Pelle Johansson, VD CSG.

"CSG:s vunna upphandling är ett styrkebesked för hela koncernen. Vi levererar tjänster som skapar nöjda kunder och jag är så otroligt glad att jag får sitta som VD för en koncern som andas kvalité. Det här är bara början på vår resa att bli Sveriges ledande säkerhetskoncern" - Säger Peter Carlson, VD Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:

Peter Carlson, VD Transfer Group, [email protected]

Pelle Johansson, VD CSG, [email protected]

Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället.Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet.Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021, kl. 16.50.

Altum Security får order på leverans av säkerhetsprodukter

Altum Security AB som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) har fått i uppdrag att leverera säkerhetsprodukter till en kund i Stockholmsområdet. Ordervärdet uppgår till knappt 1 MSEK och leverans kommer att ske under detta kvartal.


Altum Security förstärker säkerheten hos statlig organisation

Altum Security AB som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) har fått i uppdrag att förstärka säkerheten hos en statlig organisation i Stockholm. Uppdraget innefattar leverans av ett fordonsramningsskydd till en återkommande kund där ordervärdet uppgår till knappt 1 MSEK.


Altum Security stärker upp säkerheten hos återkommande kund i Göteborg

Altum Security AB som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) ska stärka upp säkerheten ytterligare hos en kund i Göteborgstrakten. Kontraktet, som innefattar beskjutningsskydd samt intrångsskydd, har ett ordervärde uppgående till ca 1,4 MSEK.


Styrelsen utser Pernilla Jennesäter till VD och koncernchef efter genomförd fusion

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar att de utser Pernilla Jennesäter till ny VD och koncernchef för nya Transfer Group, förutsatt att fusionen mellan Transfer och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") genomförs.


VD avgår på egen begäran

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att VD Peter Carlson meddelat sin avgång av personliga skäl. Ny tillförordnad VD fram tills dess att pågående fusion med Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") är genomförd blir nuvarande styrelseordförande Mats Holmberg.


Altum Security får order på beskjutningsskydd av statligt ägt bolag

Altum Security AB som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) har fått en order med ett ordervärde uppgående till 1 MSEK. Ordern innefattar leverans av beskjutningsskydd till ett svenskt statligt ägt bolag och leverans ska ske under första kvartalet nästa år.

CSG vinner upphandling värd ca 480 MSEK avseende ordningsvakter, samverkanssamordnare och mobilt insatsteam för SL

Transfer Group AB (publ) helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har vunnit en upphandling i region Stockholm avseende ordningsvakter, samverkanssamordnare och ett mobilt insatsteam för SL:s avtalsområde City som även är det största området. Avtalet som sträcker sig under fyra år med option på ytterligare två plus två år uppgår till ca 480 MSEK och beställaren har rätt att justera antalet timmar med upp till 25 procent utifrån det ursprungliga avtalet. Totalt omfattar avtalet 110 ordningsvakter i hela Stockholm city.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted