CSG utökar avtal med Keolis Sverige

Transfer Groups helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har nyligen utökat ett befintligt avtal med Keolis Sverige.

Det totala avtalsvärdet efter utökningen är drygt 1,6 MSEK, jämfört med det ursprungliga avtalsvärdet på 345 KSEK. Det nya avtalet gäller från och med 2021-08-01.

Avtalet innefattar ett bevakningsjobb som CSG utför åt Keolis Sverige. CSG har tidigare bistått med områdesbevakning under nattetid men från och med 2021-08-01 kommer man att bistå med områdesbevakning dygnet runt.

"Att Keolis väljer att utöka sitt avtal är en viktig kvalitetsstämpel för oss. Keolis är ett stort företag med ca 6 000 medarbetare och vi ser fram emot att även i framtiden skapa trygghet för dem och deras resenärer.", säger Jens Klevengård, Försäljningschef CSG.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, info@transfer.se

Jens Klevengård, Försäljningschef CSG, jens.klevengard@commutersecurity.se

CSG utökar avtal med Keolis Sverige

Transfer Groups helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har nyligen utökat ett befintligt avtal med Keolis Sverige.


Transfer Groups ägarspridningsemission övertecknades

Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget"), meddelar idag att ägarspridningsemissionen som beslutades av extra bolagsstämman den 10 maj 2021 övertecknades. Teckningsgraden uppgick till ca 102 procent. Genom ägarspridningsemissionen så tillförs Bolaget totalt 9,6 MSEK före emissionskostnader.


CSG tecknar avtal med Region Sörmland och förlänger avtal med Karlstad flygplats

Transfer Groups helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har nyligen vunnit upphandling och tecknat ett nytt avtal med Region Sörmland samt förlängt befintligt avtal med Karlstad Flygplats.

Totalt uppgår avtalsvärdet för Region Sörmland och förlängningen av avtalet med Karlstad flygplats till ca 16-20 MSEK förutsatt att Karlstad flygplats är i full drift från och med nästa år.
Kallelse Transfer Group extra bolagsstämma 2021-01-19

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till extra

bolagsstämma tisdagen den 19 Januari 2021 klockan 10.00 på

Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted