CSG tecknar avtal med Region Sörmland och förlänger avtal med Karlstad flygplats

Transfer Groups helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har nyligen vunnit upphandling och tecknat ett nytt avtal med Region Sörmland samt förlängt befintligt avtal med Karlstad Flygplats.

Totalt uppgår avtalsvärdet för Region Sörmland och förlängningen av avtalet med Karlstad flygplats till ca 16-20 MSEK förutsatt att Karlstad flygplats är i full drift från och med nästa år.

Avtal med Region Sörmland

CSG har tecknat avtal med Region Sörmland om att biljettkontroll i kollektivtrafiken från och med 2022-01-01. Avtalet löper under totalt fyra år inklusive förlängningsoptioner till och med 2025-12-31. Avtalets värde uppgår till ca 2,5 MSEK / år och totalt 10 MSEK under hela kontraktstiden.

Förlängning av avtal med Karlstad flygplats

Under 2019 tecknade CSG avtal med Karlstad flygplats om att utföra säkerhetskontroll av passagerare mellan perioden 2020-01-01 - 2021-12-31. Karlstad flygplats har nu valt att förlänga avtalet med två år fram till och med 2023-12-31. Värdet på avtalet uppgår till ca 3-5 MSEK / år när flygplatsen är i full drift. Detta innebär att förlängningen av avtalet uppgår till ca 6-10 MSEK förutsatt att flygplatsen är i full drift.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, [email protected]

Pelle Johansson, VD CSG, [email protected]

Transfer Group AB är en koncern av tjänsteföretag som kompletterar varandra och skapar synergi. Våra kunder ska känna sig trygga och få tid över till det som verkligen betyder något. Våra medarbetare kommer från olika bakgrunder med erfarenhet inom IT, service, säkerhet och vård. Med en entreprenörsanda och nyfikenhet så bygger vi en modern koncern anpassad för morgondagens utmaningar.

Kallelse till extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ)

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 oktober 2021, kl. 10.00 på Smidesvägen 10 i Solna.


Transfer Group AB (publ) tecknar LoI med Nordic Aigis AB

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") tecknar LoI med ägarna av Nordic Aigis AB med avsikt att förvärva 100 % av aktierna. Grundarna av Nordic Aigis AB har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa säkerhetstjänster både inom privat och offentlig sektor.


CSG vinner upphandling av Trygghetsväktare för Fastighetsägare i Järva

Transfer Group AB (publ) helägda dotterbolag CSG har fått ett tilldelningsbeslut från Fastighetsägare i Järva. Avtalet innefattar Trygghetsväktare sju dagar i veckan.


VD Mats Holmberg ökar innehavet i Transfer

VD och tillika största ägare i Transfer Mats Holmberg har förvärvat 100 000 aktier per datum 210913. Förvärvet skedde över marknaden till genomsnittskursen 1,27.
Transfer Group AB (publ) förvärvar Altum Security AB

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") har idag tecknat ett bindande avtal med ägarna av Altum Security AB ("Altum eller "Bolaget") avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget. Köpeskillingen uppgår till 12 MSEK, där köpeskillingen skall erläggas genom kvittning mot nyemitterade aktier i Transfer. Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma.


Transfer Group Delårsrapport 1 januari 2021 - 30 juni 2021

Ökad lönsamhet - Vänder till vinstTransfer Group AB (publ) har idag erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Transfer Group AB (publ) har idag erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 30 augusti 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted