Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

CSG erhåller auktorisation för att erbjuda larmcentralstjänster

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Commuter Security Group ("CSG") har blivit auktoriserade av Länsstyrelsen och fått godkänd certifiering av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering) för att erbjuda larmcentralstjänster. CSG kommer nu att starta upp larmcentral i samarbete med STANLEY Security Sverige AB ("STANLEY Security"), Europas största elektroniska säkerhetsleverantör.

Genom samarbetet med STANLEY Security får CSG tillgång till deras larmcentral och kan på det sättet erbjuda larmcentralstjänster i form av bland annat inbrottslarm, överfallslarm och kameraövervakning. Att erbjuda larmcentralstjänster till kunderna blir ett helt nytt verksamhetsområde och blir ett bra komplement till den redan befintliga tjänsteportföljen. Ledningen i CSG ser stora synergieffekter då man nu kan erbjuda kunderna en helhetslösning av säkerhetstjänster.

- Auktoriseringen bidrar till att vi nu kommer kunna bedriva larmcentralsverksamhet som kommer stärka vår marknadsposition inom säkerhetsbranschen. Majoriteten av samtliga upphandlingar har krav på auktorisation av larmcentral. Genom auktoriseringen samt samarbetet med STANLEY Security kommer vi nu kunna vara med i flera upphandlingar som kommer bidra positivt till både vår och STANLEY Securitys omsättnings- och lönsamhetstillväxt, säger Pelle Johansson, vd på CSG.

Ledningen i Transfer har även identifierat ett flertal möjliga synergier för hur dotterbolagen inom koncernen kommer kunna dra nytta av CSG:s larmcentralstjänster.

För ytterligare information kontakta:
Pelle Johansson, vd CSG, [email protected]
Mats Holmberg, tf vd Transfer Group, [email protected]
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället. Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet. Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022, kl. 15.00.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted