CSG tecknar strategiskt viktigt avtal avseende bevaknings- och säkerhetstjänster i Farsta centrum

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Commuter Security Group ("CSG") har tecknat ett flerårigt avtal med Farsta centrum avseende leveranser av bevaknings- och säkerhetstjänster. Avtalet innefattar ordningsvakter under samtliga öppettider inklusive öppning och stängning av Farsta centrum samt larmutryckning och personlarm. Avtalet är ett strategiskt viktigt avtal då ordningsvakter i retailmiljö är ett affärsområde som CSG har för avsikt att växa och ta ytterligare marknadsandelar inom framgent.Mika Andersson utses till vd för Amigo Alarm AB

Mika Andersson har idag utsetts till vd för Amigo Alarm AB, ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ). Mika kommer ingå i koncernens ledningsgrupp.


Förstärkt samarbete mellan Altum Security och Hammerglass resulterar i ytterligare order inom säkerhetsprodukter

Altum Security AB, som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ), har fått en order på leverans av säkerhetsprodukter tillsammans med Hammerglass AB. Ordervärdet uppgår till 1 MSEK och avser förstärkning av befintliga fönsterpartier med Hammerglass tilläggssystem Add-On.


Transfer Group AB (publ)s dotterbolag Amigo Alarm Sweden AB erhåller tilldelningsbeslut med Adda Inköpscentral AB avseende säkerhetsteknik

Adda Inköpscentral AB (Inköpscentralen, tidigare SKL Kommentus) ("Adda Inköpscentral eller "Inköpscentralen") har genomfört en ramavtalsupphandling avseende säkerhetsteknik till de avropsberättigade myndigheter, kommuner och regioner som innefattades i upphandlingen. Transfer Group AB (publ)s ("Transfer" eller "Bolaget") dotterbolag Amigo Alarm Sweden AB ("Amigo") har tillsammans med fem andra leverantörer tilldelats beslut om att teckna avtal med Inköpscentralen avseende överfallslarm (personlarm).Transfer Group AB (publ) köper skalbar mobilapplikation inom säkerhetsbranschen

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") har idag tecknat ett bindande avtal med ägarna ("Säljarna") av Vedefors Consulting AB ("Vedefors" eller "Bolaget") avseende en inkråmsaffär där Säljarna avyttrar mobilapplikationen Alerty samt tillhörande immateriella tillgångar. Köpeskillingen uppgår till 3 MSEK där hälften skall erläggas kontant och hälften genom nyemitterade aktier i Transfer.


Altum Security får order på leverans av säkerhetsprodukter

Altum Security AB som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) har fått i uppdrag att leverera säkerhetsprodukter till en kund i Stockholmsområdet. Ordervärdet uppgår till knappt 1 MSEK och leverans kommer att ske under detta kvartal.


Altum Security förstärker säkerheten hos statlig organisation

Altum Security AB som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) har fått i uppdrag att förstärka säkerheten hos en statlig organisation i Stockholm. Uppdraget innefattar leverans av ett fordonsramningsskydd till en återkommande kund där ordervärdet uppgår till knappt 1 MSEK.


Altum Security stärker upp säkerheten hos återkommande kund i Göteborg

Altum Security AB som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) ska stärka upp säkerheten ytterligare hos en kund i Göteborgstrakten. Kontraktet, som innefattar beskjutningsskydd samt intrångsskydd, har ett ordervärde uppgående till ca 1,4 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted