Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport Q3 2021

VD-kommentar till perioden

Bolagets finansiella ställning och verksamhet har under kvartalet fortlöpt enligt plan och är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil, givet den osäkerhet som råder på grund av coronapandemin. Tingsvalvet har en stark balansräkning och Bolaget står väl rustat för att möta de utmaningar, men också de möjligheter som det rådande affärsläget innebär.

I och med att coronarestriktionerna minskat har vi sett att fler personer återvänt till sina kontor samt att handeln i Bolagets butiker ökat vilket är mycket glädjande.

Projektet med att renovera Nordeas lokaler har under perioden blivit färdigställt och de har kunnat flytta in i sina lokaler. Vi är glada att både Nordea och SBAB sitter i båda nya, moderna och ombyggda lokaler på nytecknade hyresavtal.

Bolaget har under tredje kvartalet inte lämnat några rabatter.

Finansiell översikt och nyckeltal i urval (tkr) Jul - sept 2021 Jul - sept 2020 Jan - sept 2021 Jan - sept 2020
Intäkter 11 800 11 789 35 380 36 802
Driftnetto 8 906 8 624 25 848 26 978
Förvaltningsresultat 5 225 5 010 14 479 16 620
Periodens resultat 4 352 5 024 11 470 13 317
Resultat per aktie, kr 1,43 1,65 3,77 4,38
Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 733 911 720 754 733 911 720 754
Likvida medel 29 827 59 673 29 827 59 673
Eget kapital 309 412 339 759 309 412 339 759
Soliditet, % 39,7 42,8 39,7 42,8
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 104,5 115,3 104,5 115,3

18 november 2021 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
[email protected]

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.

Delårsrapport Q1 2023


Årsredovisning 2022


Bokslutskommuniké 2022


Delårsrapport Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted