Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bokslutskommuniké 2021

VD-kommentar till perioden

Bolagets finansiella ställning och verksamhet har under kvartalet fortlöpt enligt plan och är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil. Tingsvalvet har en stark balansräkning och Bolaget har stått väl rustat under pandemin och har kunnat möta de utmaningar som pandemin har inneburit.

I och med att coronarestriktionerna i stort sett tagits bort har vi sett att fler personer återvänt till sina kontor samt att handeln i Bolagets butiker ökat vilket är mycket glädjande.

Vi är glada att både Nordea och SBAB sitter i båda nya, moderna och ombyggda lokaler på nytecknade hyresavtal. Fastighetsmarknaden på kontorsfastigheter i bra lägen har under året ökat, med lägre avkastningskrav och därigenom högre värden som konsekvens. Bolaget har under kvartalet externvärderat sina två fastigheter. Värdet på fastigheterna har minskat totalt sett, värdeförändringen består av flera olika komponenter som påverkar värdena positivt och negativt. Den negativa värdeförändringen beror främst på bolagets lokaler som utgör handel där bedömningen av framtida marknadshyror minskat. Bolaget har en positiv värdeförändring till följd av ökad hyresnivå från indexreglering för lokalerna som är uthyrda som kontorslokaler där bolaget har långa kontrakt vilket inneburit en viss sänkning på avkastningskraven.

Bolaget har under fjärde kvartalet inte lämnat några rabatter. 

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL KONCERNENbelopp i tusentals kronor, om inget annat anges Okt - dec 2021 Okt - dec 2020 Jan - dec 2021 Jan  - dec 2020    
   
Intäkter   12 054 10 004 47 434 46 807    
Driftnetto   8 354 6 559 34 202 33 538    
Förvaltningsresultat   4 395 2 868 18 874 19 489    
Periodens resultat   -13 540 -26 618 -2 070 -13 300    
Marknadsvärde fastigheterna   722 000 702 000 722 000 702 000    
Antal utestående aktier, st   3 040 000 3 040 000 3 040 000 3 040 000    
Resultat per aktie, kr   -4,45 -8,76 -0,68 -4,37    
Avkastning på eget kapital, %   -4,47 -8,15 -0,68 -4,08    
Belåningsgrad, %   61,1 59,8 61,1 59,8    
Räntetäckningsgrad, %   238,9 202,2 252,3 259,1    
Soliditet, %   38,8 41,0 38,8 41,0    
Skuldsättningskvot, ggr   2,39 1,95 2,52 2,59    
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 98,5 103,4 98,5 103,4    

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
[email protected] 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.

Delårsrapport Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted