Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har genomfört en omräkning av teckningsoptioner av serie 2022:1 i samband med fondemission av stamaktier av serie B

Med anledning av den fondemission i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") av stamaktier av serie B, som beslutades av extra bolagsstämma den 5 augusti 2022, har Bolaget genomfört en omräkning av teckningsoptioner av serie 2022:1 ("Teckningsoptionerna") avseende teckningskurs och antal aktier som Teckningsoptionerna ger rätt att teckna. Omräkningen har skett i enlighet med § 8 under punkt A i optionsvillkoren. Vidare har styrelsen i enlighet med § 10 i optionsvillkoren förtydligat att Teckningsoptionerna berättigar till stamaktier av serie A. Fullständiga villkor om Teckningsoptionerna återfinns på Tingsvalvets hemsida.

Bolagets omräkning resulterade i att teckningskursen uppgår till 55 SEK samt att man för varje teckningsoption får teckna två (2) aktier av serie A. Omräkningen innebär inte att det teoretiska värdet på Teckningsoptionerna förändras.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Håkan Karlsson, VD   Magnus Fält, vice VD/fastighetschef
Tel: +46 70 618 24 61     Tel: +46 70 618 24 60
Email: [email protected]  Email: [email protected]

Detta pressmeddelande lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2022-08-23 kl. 17:00 CET.

Om Tingsvalvet
För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.

Tingsvalvet förvärvar fastighet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat en handelsfastighet till ett fastighetsvärde om 24,5 miljoner kronor.  
Tingsvalvet förvärvar

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en lagerfastighet till ett fastighetsvärde om 20 miljoner kronor.  


Kallelse till extra bolagsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 oktober 2022, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.Rättelse:Halvårsrapport Q2 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

I tidigare Pressrelease hade MAR etikett fallit bort

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted