Flaggning i Tingsvalvet

Flaggning i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har erhållit information att aktieägarna P.E. Invest AB org.nr 556607-2962, Futur Pension Försäkringsaktiebolag, org.nr 516401-6643, och Karlsarvet Capital AB, org.nr 556227-4885, understigit flaggningsgränsen om 5 procent i Tingsvalvet till följd av bl.a. utspädning vid en riktad apportemission av 3 400 000 stamaktier i Tingsvalvet beslutad av årsstämman den 23 maj 2022 ("Apportemissionen").

Apportemissionen innebär att:

  • P.E. Invest AB:s ägarandel har minskat från 10,50 procent till 4,43 procent av kapitalet och 4,90 procent av rösterna i Tingsvalvet;
  • Futur Pension Försäkringsaktiebolags ägarandel har minskat från 7,45 procent till 0,15 procent av kapitalet och 0,17 procent av rösterna i Tingsvalvet;
  • Karlsarvet Capital AB:s ägarandel har minskat från 5,22 procent till 2,96 procent av kapitalet och 2,52 procent av rösterna i Tingsvalvet.

Vidare har Tingsvalvet erhållit information att aktieägarna EkoFast Invest AB, org.nr 556976-6081, Eiendomsinvestor AS, TTC Invest AB, org.nr 556473-9505, och Anders Tangen genom bolag överskridit flaggningsgränsen om 5 procent i Tingsvalvet till följd av Apportemissionen.

Apportemissionen innebär att:

  • EkoFast Invest AB:s ägarandel har ökat från 2,23 procent till 8,98 procent av kapitalet och 9,57 procent av rösterna i Tingsvalvet;
  • Eiendomsinvestor AS:s ägarandel har ökat från 0,78 procent till 7,54 procent av kapitalet och 8,33 procent av rösterna i Tingsvalvet;
  • TTC Invest AB har ökat från 0 procent till 5,77 procent av kapitalet och 6,37 procent av rösterna i Tingsvalvet; och
  • Anders Tangens ägarandel privat och genom bolag har ökat från 1,95 procent till 7,15 procent av kapitalet och 7,33 procent av rösterna i Tingsvalvet.

Vidare har aktieägaren Lodet AB, org.nr 559306-6417, vid tidigare tillfälle, förvärvat aktier som vid tidpunkten innebar att Lodet AB passerat flaggningsgränsen om 15 procent. Apportemissionen innebär att Lodet AB:s ägarandel har understigit flaggningsgränsen om 10 procent och således minskat från 19,72 procent till 8,35 procent av kapitalet och 9,21 procent av rösterna i Tingsvalvet. Lodet AB äger fortsatt 601 090 aktier i Tingsvalvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Karlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 618 24 61
[email protected]  

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.

Tingsvalvet förvärvar

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en lagerfastighet till ett fastighetsvärde om 20 miljoner kronor.  


Kallelse till extra bolagsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 oktober 2022, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.Rättelse:Halvårsrapport Q2 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

I tidigare Pressrelease hade MAR etikett fallit bort


Tingsvalvet förvärvar och tillträder fastighet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en industrifastighet till ett fastighetsvärde om 60 miljoner kronor.  


Tingsvalvet förvärvar fastigheter

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har idag förvärvat två fastigheter till ett fastighetsvärde om sammanlagt 21 miljoner kronor, primärt för handelsändamål. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted