Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Time People Group delårsrapport 1 november 2020 till 31 januari 2021

Time People Group uppvisar en nettoomsättning på 47,3 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 3,1 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 6,6 %.

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 47,3 MSEK (52,1 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 3,1 MSEK (2,8 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var 6,6 % (5,5 %). Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (0,8 MSEK).

- Vi förbättrar vår lönsamhet under kvartalet och har under kvartalet också certifierat koncernen och våra dotterbolag inom ISO 9001 och ISO 14001. Det säkerställer att vi fortsätter säkra högsta kvalitet i alla led i vår verksamhet och ger oss en unik möjlighet att garantera våra kunder att de arbetar med en tillförlitlig och kvalitetsfokuserad partner, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 februari till den 30 april släpps den 29 juni 2021.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2021 kl 08.30 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted