Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Time People Group delårsrapport 1 augusti till 31 oktober 2022

Time People Group uppvisar en omsättning på 85,5 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 MSEK vilket innebär en ökad omsättning med 20 % men en resultatförsämring om 32 % jämfört med samma period förra året.

Omsättningen under perioden uppgick till 85,5 MSEK (71,3 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 MSEK (9,8 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var 7,7 % (13,7 %). Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (5,5 MSEK).

- Vi har sett en fortsatt stor efterfrågan men vi har märkt av oron på marknaden genom att fler konsulter är tillgängliga och därmed en ökad konkurrens på enskilda uppdrag. Att vi under kvartalet har startat ett dotterbolag inom informationssäkerhet, exsec, kommer fortsätta skapa nya möjligheter framåt, säger Peter Ewers, tf koncernchef för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 november till den 31 januari släpps den 3 mars 2023.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ewers, tf koncernchef, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Hans Nygren, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2022 kl 08.30 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted