Time People Group Bokslutskommuniké 1 maj 2021 till 30 april 2022

Time People Group uppvisar en omsättning på 295 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 30,1 MSEK på helårsbasis, vilket innebär en ökad omsättning med 52 % samt en resultatförbättring om 78 % jämfört med samma period förra året. Periodens omsättning var 85 MSEK och rörelseresultatet (EBITDA) 8,7 MSEK.

Omsättningen under perioden uppgick till 84,6 MSEK (63,3 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,7 MSEK (7,4 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till 5,3 MSEK (3,7 MSEK). Summerat över helåret, perioden 1 maj - 30 april uppgår omsättningen till 295 MSEK (194 MSEK) samt rörelseresultatet (EBITDA) till 30,1 MSEK (16,9 MSEK). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 17,8 MSEK (7,7 MSEK).

Styrelsen har, på årsstämman, föreslagit en utdelning på 1,35 kr/aktie för verksamhetsåret, vilket motsvarar en direktavkastning på 4,2 % räknat på slutkursen 2022-04-30. 

- Alla våra bolag har haft en stor efterfrågan. Vi fortsätter att växa och har under slutet av kvartalet välkomnat in Metamatrix till gruppen vilket gör att vi nu tillsammans är över 170 anställda specialistkonsulter i koncernen. Vi avslutar också verksamhetsåret starkt med en rörelsemarginal om 10 % och en resultatökning på 78 % jämfört med samma period förra året, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 maj till den 31 juli släpps den 2 september 2022.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com.


För ytterligare information kontakta:

 

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Hans Nygren, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2022 kl 08.30 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted