Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport 1 maj 2019 till 31 juli 2019

Time People Group uppvisar en omsättning på 44 MSEK, en ökning med 46 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 0,5 MSEK, vilket innebär en förbättring med 2,4 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 1 %. Kvartalet omfattar semestermånaderna.

Omsättningen under perioden uppgick till 43,8 MSEK (29,9 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 0,5 MSEK (-1,9 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,0 % (-6,4 %). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,5 MSEK (-2,6 MSEK). Vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,1 % (-8,7 %). Resultatet efter skatt uppgick till -0,7 MSEK (-2,6 MSEK). Kvartalet omfattar semestermånaderna och är sett över året det svagaste kvartalet.

Styrelsen har föreslagit en utdelning på 1,20 kr/aktie vilket motsvarar en direktavkastning på 6,0 % räknat på slutkursen 30 april 2019.

- Vi kan med glädje konstatera att vi för nionde kvartalet i rad fortsätter att öka vår omsättning. Under perioden har vi haft en stark efterfrågan på våra utvecklare både inom .NET och Javaområdet. Även inom vårt metodområde med agila coacher och tillhörande utbildningar inom agilt arbetssätt har vi haft en ökad efterfrågan hos våra kunder vilket är mycket roligt,  säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 augusti till den 31 oktober släpps den 28 november 2019.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

5 september 2019

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected] 

Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019 kl 08.30 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted