Time People Group förstärker sin styrelse med Else Pedersen som aktivt kommer att jobba med organisk tillväxt och mångfald samt tillsätter nytt ledarskap i dotterbolaget Olingo

Else Pedersen, som idag ansvarar för affärsområdet People and Culture, kommer från och med den 1 december att ingå som adjungerad styrelsemedlem i Time People Group. Else har sedan januari 2018 suttit i koncernledningen för Time People Group i rollen som rekryteringsansvarig. Else har en lång bakgrund inom försäljning och strategisk kompetensförsörjning. I styrelsen kommer Else aktivt arbeta med organisk tillväxt samt mångfald och inkludering.

Från och med 1 januari 2022 kommer Jeanette Jealmo att tillträda som tillförordnad vd för dotterbolaget Olingo Consulting AB. Jeanette kommer att ersätta Ola Källgården som lämnar bolaget efter mer än tio år. Jeanette har mer än 20 års erfarenhet av IT-branschen, varav tio år som konsult, och har bland annat både startat och drivit konsultbolag utöver hennes ledande befattningar på bland annat Folksam och Swedbank. Jeanette kommer även behålla sitt nuvarande uppdrag som vd för dotterbolaget Efftre.

- Efter tio år som vd och grundare känns det tryggt att lämna över stafettpinnen till Jeanette som tillsammans med resten av bolaget kommer utveckla Olingo vidare, säger Ola Källgården, avgående vd på Olingo Consulting AB.

- Det känns verkligen engagerande att tillsammans med alla på Olingo fortsätta den spännande och framgångsrika resa de är inne på. Att dessutom fortsätta fördjupa och utforska nya möjligheter tillsammans med de andra bolagen inom Time People Group-koncernen kommer ytterligare bidra till värdetillväxt för Olingo och hela gruppen, säger Jeanette Jealmo, tillträdande vd på Olingo Consulting AB.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

Time People Group uppvisar en omsättning på 71,3 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,8 MSEK vilket innebär en ökad omsättning med 54 % samt en resultatförbättring om 48 % jämfört med samma period förra året.Time People Group AB (publ) förvärvar Competence Finder Sweden AB

Time People Group förvärvar 100 % av aktierna i Competence Finder Sweden AB (cfinder). Cfinder omsätter idag cirka 36 MSEK och är ett nätverk om över 400 specialiserade konsulter verksamma inom IT och management.


Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 9 september 2021

Time People Group AB (publ) höll under torsdagen den 9 september 2021 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

Time People Group uppvisar en omsättning på 56 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 4,0 MSEK vilket innebär en ökad omsättning med 52 % samt en resultatförbättring om 4,2 MSEK jämfört med samma period förra året.Jeanette Jealmo ny vd för Efftre AB

Time People Group rekryterar Jeanette Jealmo som ny vd för Efftre AB. Jeanette kommer närmast från rollen som vd för Agiltec Group där hon under de senaste tre åren byggt upp deras verksamhet inom storskalig agil transformation.


Kallelse till årsstämma för Time People Group AB (publ)

Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisations nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 september 2021, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.


Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

Time People Group uppvisar en omsättning på 194 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 16,9 MSEK på helårsbasis. Periodens omsättning var 63 MSEK och rörelseresultatet (EBITDA) 7,4 MSEK en ökning om 13 % mot föregående period. Rörelsemarginal för perioden var 12 %.


Ola Gustafson ny vd för Brivalo Consulting AB

Time People Group rekryterar Ola Gustafson som ny vd för Brivalo Consulting AB. Ola efterträder Kristina Helmstein som de senaste två åren framgångsrikt har lett sammanslagningen av dotterbolagen QTEMA och Objektfabriken, vilket har resulterat i den nysatsning Brivalo är inom agil kravhantering, test och kvalitetssäkring.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted