Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Nya bolagschefer för Olingo och Efftre

I samband med att Jeanette Jealmo slutar vill vi förstärka ledningen inom både Efftre och Olingo genom att tillsätta nya ledare för respektive bolag. Jeanette har lett Time People Groups båda dotterbolag Olingo och Efftre och har valt att sluta per den 31/1.

Vi tror på fortsatt god efterfrågan av våra experttjänster inom det agila området och IT-styrning. Därför förstärker vi nu ledningen av Olingo genom att utse Maarten Merckx som ny bolagschef. Maarten arbetar på Olingo sedan 2014 och har varit med och utvecklat bolaget som medlem i Olingos ledningsteam. Maarten leder sedan tidigare flera av våra kundteam.

Vi vill också förstärka Efftre som verkar inom förändringsledning och ledningsstöd, där ser vi också en positiv utveckling. Därför rekryterar vi även en ny ledare till Efftre. Vi är i slutet av den processen men eftersom vi inte är helt klara så utses Peter Larsson som tillförordnad bolagschef tills den nya ledaren är på plats. Peter har tidigare lett Efftre och känner konsulterna och verksamheten väl.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ewers, tf koncernchef, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted