Margareta Cervin ny vd för Giraff Data Konsult AB

Time People Group utser Margareta Cervin som ny vd för dotterbolaget Giraff Data Konsult AB. Margareta efterträder Mathias Dyberg som de senaste tre åren har etablerat starka relationer med nya och befintliga kunder, där bolagets kompetens inom .NET och projektledning har förstärkts.

Margareta har mer än 18 års erfarenhet av IT-branschen varav 7 år som konsult på Giraff med tyngdpunkt på att leda affärskritiska systemutvecklingsprojekt. Margareta kommer närmast från ett konsultuppdrag där hon under de senaste 3,5 åren haft ansvar och drivit två av SBAB:s högt prioriterade projekt. Margareta har idag rollen som konsultchef och sitter med i Giraffs ledningsgrupp. Margareta tillträder sin nya roll som vd för Giraff den 1 maj 2020 och kommer att ingå i koncernledningen för Time People Group.

- Att Margareta nu tar sig an rollen som bolagsledare möjliggör den fortsatta utveckling och förädling av vårt specialistbolag Giraff. Margareta exemplifierar Giraffs kultur och värderingar till fullo, hon känner bolaget väl och kommer därmed direkt kunna fokusera på att utveckla Giraff, säger Magnus Lönn, koncernchef.

-Att få förtroendet att leda och vidareutveckla Giraff känns otroligt spännande. Det är med stolthet som jag tar över Giraff, ett bolag som ligger mig varmt om hjärtat och vars medarbetare är professionella, pålitliga och hjälpsamma. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare och Time People Group fortsätta tillföra kundvärde samt att få bolaget att växa med ännu fler fantastiska Giraffer, säger Margareta Cervin.

-Jag är oerhört glad och stolt att Margareta valt att ta över som vd för Giraff. Med hennes fokus på kundnytta och vilja att ständigt utvecklas har Giraff de allra bästa förutsättningarna för att fortsätta stötta och skapa värden till sina kunder, säger Mathias Dyberg, avgående vd som väljer att fortsätta sin karriär utanför gruppen.

Giraff är ett nischat konsultbolag inom systemutveckling och projektledning och har under de senaste 25 åren aktivt jobbat inom sina specialistområden. Giraffs konsulter verkar inom utvecklingsuppdrag både inom .NET frontend och backend samt inom projektledning av affärskritiska verksamhets- och utvecklingsprojekt. Giraff är ett helägt dotterbolag inom Time People Group koncernen.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

Time People Group uppvisar en omsättning på 206 MSEK, en ökning med 28 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 17,2 MSEK, en ökning med 12 % på helårsbasis. Periodens omsättning var 55 MSEK och rörelseresultatet (EBITDA) 6,6 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 12 %.


Time People Group inleder samarbete med Edward Lynx - ska minska brist på kompetens och öka mångfald

För att minska IT-marknadens kompetensbrist inleder nu Time People Group ett samarbete med det globala managementbolaget Edward Lynx. Det kraftfulla partnerskapet kommer att förse marknaden med kvalificerade kandidater som ökar så väl kundernas mångfald som affärsnytta, och främjar Sveriges tillväxt.


Margareta Cervin ny vd för Giraff Data Konsult AB

Time People Group utser Margareta Cervin som ny vd för dotterbolaget Giraff Data Konsult AB. Margareta efterträder Mathias Dyberg som de senaste tre åren har etablerat starka relationer med nya och befintliga kunder, där bolagets kompetens inom .NET och projektledning har förstärkts.


Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 november - 31 januari

Time People Group uppvisar en omsättning på 52 MSEK, en ökning med 36 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 2,8 MSEK. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 6 %.


Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

Time People Group uppvisar en omsättning på 56 MSEK, en ökning med 36 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 7,4 MSEK, vilket är en ökning med 10 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 13,2 %.


Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 10 september 2019

Time People Group AB (publ) höll under tisdagen den 10 september 2019 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 10 september 2019

Time People Group AB (publ) höll under tisdagen den 10 september 2019 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Time People Group AB (publ) delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

Time People Group uppvisar en omsättning på 44 MSEK, en ökning med 46 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 0,5 MSEK, vilket innebär en förbättring med 2,4 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 1 %. Kvartalet omfattar semestermånaderna.


Kristina Helmstein ny vd för QTEMA Sverige AB

Time People Group rekryterar Kristina Helmstein som ny vd för QTEMA. Kristina efterträder Anita Roll som framöver kommer fortsätta att utveckla Time People Group i en strategisk och rådgivande roll.


Årsredovisning 2018/2019 för Time People Group AB (publ)

Time People Group AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2018/2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://investor.timepeoplegroup.com 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted