Kristina Helmstein ny vd för QTEMA Sverige AB

Time People Group rekryterar Kristina Helmstein som ny vd för QTEMA. Kristina efterträder Anita Roll som framöver kommer fortsätta att utveckla Time People Group i en strategisk och rådgivande roll.

- Rekryteringen av Kristina Helmstein möjliggör fortsatt utveckling och förädling av våra specialistbolag vilket stärker hela vår grupp, säger Magnus Lönn, koncernchef. Jag vill passa på att varmt välkomna Kristna till oss och rikta ett extra stort tack till Anita Roll som grundat och under 30 år lett QTEMA till det erkänt kunniga krav- och testbolag det är idag. Jag önskar dem båda stort lycka till i sina nya roller.

Kristina har 20 års erfarenhet av IT-konsultbranschen, med tyngdpunkt på att under de senaste åren utveckla QA- och leveransorganisationer i en agil kontext. Kristina kommer närmast från en ledande roll inom H&M som leveransansvarig och har dessförinnan haft olika ledarroller inom CGI där hon bland annat jobbat med rekrytering, försäljning och affärsutveckling inom QA-området.

Formellt tillträder Kristina som vd för QTEMA den 25 november 2019. Hon kommer också att ingå i koncernledningen. Fram till dess att Kristina börjar i november kommer QTEMAs konsultchef och grundare Anna-Karin Öster ta över det operativa ledningsansvaret för QTEMA. När Kristina väl är på plats kommer hon tillsammans med Anna-Karin att leda och utveckla QTEMA.

- Jag ser det som roligt och inspirerande att tillsammans med medarbetarna och i nära samarbete med våra kunder få fortsätta förädla och vidareutveckla QTEMA. Bolagets specialistkompetens är eftertraktad i den transformation som digitaliseringen innebär. Jag tycker att koncernens och bolagets värderingar bidrar till en attraktiv miljö där människor utvecklas och hjälper kunderna att nå sina mål, säger Kristina Helmstein.

- QTEMA står idag på en stabil plattform med Time People Group som ägare. Kompetensen inom de övriga bolagen i koncernen gör att QTEMA kompletterar TPG-familjen på ett utomordentligt bra sätt. Det känns därför helt rätt och naturligt att lämna vd-posten till nya krafter i form av Kristina Helmstein. Jag ser fram emot att fortsättningsvis verka i en strategisk och rådgivande roll på Time People Group för att bidra till att hela koncernen utvecklas, säger Anita Roll, avgående vd QTEMA.

 QTEMA är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom krav och test och har under tre decennier verkat inom kvalitetssäkring av IT-system. QTEMAs konsulter verkar idag inom uppdrag med testautomatisering, testledning, användartester och kravställning. Bolaget har sedan länge ett nära samarbete med Blekinge Tekniska Högskola för att utvärdera och utveckla nya test- och kravmetodiker. QTEMA förvärvades av Time People Group 2018 och ingår i koncernen som ett helägt dotterbolag.

30 augusti 2019

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com 

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl 08.30 CET.

Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 10 september 2020

Time People Group AB (publ) höll under torsdagen den 10 september 2020 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

Time People Group uppvisar en nettoomsättning på 37 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på -0,2 MSEK. Perioden inkluderar semestermånaderna juni/juli.Rättelse av kallelse till bolagsstämma

I pressmeddelandet som publicerades kl 8.30, 11 augusti angavs felaktigt tisdag som veckodag för årstämma men med rätt datum. Rätt veckodag är torsdagen den 10 september. Nedan bifogas uppdaterad kallelse.

Kallelse till Bolagsstämma för Time People Group AB (publ)

Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisations nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 september 2020, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.


Kallelse till Bolagsstämma för Time People Group AB (publ)

Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisations nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 september 2020, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.


Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

Time People Group uppvisar en omsättning på 206 MSEK, en ökning med 28 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 17,2 MSEK, en ökning med 12 % på helårsbasis. Periodens omsättning var 55 MSEK och rörelseresultatet (EBITDA) 6,6 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 12 %.


Time People Group inleder samarbete med Edward Lynx - ska minska brist på kompetens och öka mångfald

För att minska IT-marknadens kompetensbrist inleder nu Time People Group ett samarbete med det globala managementbolaget Edward Lynx. Det kraftfulla partnerskapet kommer att förse marknaden med kvalificerade kandidater som ökar så väl kundernas mångfald som affärsnytta, och främjar Sveriges tillväxt.


Margareta Cervin ny vd för Giraff Data Konsult AB

Time People Group utser Margareta Cervin som ny vd för dotterbolaget Giraff Data Konsult AB. Margareta efterträder Mathias Dyberg som de senaste tre åren har etablerat starka relationer med nya och befintliga kunder, där bolagets kompetens inom .NET och projektledning har förstärkts.


Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 november - 31 januari

Time People Group uppvisar en omsättning på 52 MSEK, en ökning med 36 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 2,8 MSEK. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 6 %.


Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

Time People Group uppvisar en omsättning på 56 MSEK, en ökning med 36 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 7,4 MSEK, vilket är en ökning med 10 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 13,2 %.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted