Jeanette Jealmo ny vd för Efftre AB

Time People Group rekryterar Jeanette Jealmo som ny vd för Efftre AB. Jeanette kommer närmast från rollen som vd för Agiltec Group där hon under de senaste tre åren byggt upp deras verksamhet inom storskalig agil transformation.

Jeanette har 20 års erfarenhet av IT-branschen, varav 10 år som konsult, och har bland annat varit med om att starta upp och driva konsultbolag. Hon har lång erfarenhet av ledande positioner inom bolag så som Swedbank, SEB och Folksam. Utöver det har Jeanette djup kompetens i sin roll som konsult med specialitet att driva och stötta storskaliga förändrings- och agila transformationsprojekt. Jeanette kommer att efterträda Efftres nuvarande vd Peter Larsson som framöver kommer fortsätta verka som konsult inom bolaget.

- Jeanette kommer med sin erfarenhet och energi att tillföra både Efftre och Time People Group stor kraft framåt i att utveckla och förstärka vår affär inom förändringsledning och agil transformation, säger Magnus Lönn, koncernchef.

Formellt tillträder Jeanette som vd för Efftre den 1 oktober och kommer också att ingå i koncernledningen för Time People Group.

- Att få leda Efftre i den kontext som förstärks av Time People Group och våra systerbolag, ger goda möjligheter att förverkliga Efftres mål och fokus på att leverera kundnytta. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor och våra kunder skapa nya möjligheter och tillväxt i en föränderlig värld, säger Jeanette Jealmo.

Efftre är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom förändringsledning. Bolaget har under de senaste 10 åren aktivt jobbat med fördjupning inom sitt specialistområde men också kompletterat inom flera verkningsområden. Idag erbjuder bolaget förändringsledning i kombination med spetskompetens inom digital och agil transformation, service management och leverantörsstyrning. Bolaget har en unik kombination av kompetens inom IT och mänskligt beteende och möter kunder främst inom bank/finans, handel, logistik och offentlig sektor. Efftre är ett helägt dotterbolag inom Time People Group koncernen.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 9 september 2021

Time People Group AB (publ) höll under torsdagen den 9 september 2021 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

Time People Group uppvisar en omsättning på 56 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 4,0 MSEK vilket innebär en ökad omsättning med 52 % samt en resultatförbättring om 4,2 MSEK jämfört med samma period förra året.Jeanette Jealmo ny vd för Efftre AB

Time People Group rekryterar Jeanette Jealmo som ny vd för Efftre AB. Jeanette kommer närmast från rollen som vd för Agiltec Group där hon under de senaste tre åren byggt upp deras verksamhet inom storskalig agil transformation.


Kallelse till årsstämma för Time People Group AB (publ)

Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisations nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 september 2021, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.


Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

Time People Group uppvisar en omsättning på 194 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 16,9 MSEK på helårsbasis. Periodens omsättning var 63 MSEK och rörelseresultatet (EBITDA) 7,4 MSEK en ökning om 13 % mot föregående period. Rörelsemarginal för perioden var 12 %.


Ola Gustafson ny vd för Brivalo Consulting AB

Time People Group rekryterar Ola Gustafson som ny vd för Brivalo Consulting AB. Ola efterträder Kristina Helmstein som de senaste två åren framgångsrikt har lett sammanslagningen av dotterbolagen QTEMA och Objektfabriken, vilket har resulterat i den nysatsning Brivalo är inom agil kravhantering, test och kvalitetssäkring.


Time People Group AB (publ) lanserar ny utbildningssatsning för att öka tillgängligheten av utbildningar riktade till IT-branschen

Time People Group lanserar en ny utbildningsportal för att öka tillgängligheten av utbildningar riktade till IT-branschen. I och med denna satsning kommer koncernens kunder få en samlad bild av Time People Groups totala utbud av utbildningar. Den nya utbildningsportalen kommer att få namnet TPG Enlight och gör Time People Group till en betydande aktör på marknaden. Fram till idag har t.ex. över 2000 personer utbildats inom agila metoder genom kurser inom SAFe (Scaled Agile Framework) samt över 4000 personer inom ITIL.


Time People Groups specialistbolag Objektfabriken AB byter namn till Brivalo Consulting AB och lanserar ny satsning inom agil krav och kvalitetssäkring

Sedan 1 oktober 2020 är Objektfabriken och QTEMA ett gemensamt bolag och arbetet med att integrera bolagen har pågått sen dess. Samgåendet av de två dotterbolagen har skapat en ännu bättre plattform för våra anställda och kunder genom tydliggörandet samt förstärkning av erbjudandet som bolagen jobbar med. Idag tar vi nästa steg i bolagets resa och lanserar nya varumärket: Brivalo Consulting AB.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted