Teqnion förvärvar Markis City Service AB

Teqnion AB har idag tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i bolagen Markis City Service AB och systerbolaget Dandy Dots AB med en gemensam nettoomsättning på ca 65 MSEK. Avtalet innebär att Teqnion tillträder aktierna idag den 18:e september 2019.

Markis City Service är ett rikstäckande servicebolag inriktat mot rekonditionering, profilering, lagerhållning och distribution av bl.a kylskåp inom dryckesindustrin. Profileringen av kylskåpen hanteras av Markis Citys systerbolag Dandy Dots. Bolagen har sitt säte i Nynäshamn och har totalt 18 anställda.

Markis City Service och Dandy Dots har en gemensam nettoomsättning på ca 65 MSEK (54 MSEK) och ett gemensamt resultat om ca 6 MSEK EBT för det brutna räkenskapsåret 18/19 (preliminärt utfall per 31/8). Den gemensamma försäljningstillväxten uppgår till 20 % jämfört med föregående räkenskapsår.

Vid tillträde betalas en initial köpeskilling om 29,5 MSEK på skuldfri basis med en driftskassa om 2 MSEK. Efter 12 månader kan en tilläggsköpeskilling om max 4 MSEK utgå och efter 24 månader kan ytterligare en tilläggsköpeskilling om max 2 MSEK utgå. Tilläggsköpeskillingarna är villkorade mot att bolagen uppnår vissa tillväxtnivåer.

Finansiering sker genom ca 50% egen kassa och ca 50% banklån.

"Det här är en härligt nischad verksamhet. Markis City har ett unikt erbjudande där de största aktörerna i dryckesindustrin är kunder. Med dessa kunder arbetar bolaget sedan länge för ett hållbart och effektivt användande av proffskylskåp. Utrustning som servas och uppdateras kontinuerligt får en längre livslängd och skapar därmed ett mindre ekologiskt fotavtryck. Bolagen är inne i en expanderande fas och är verksamma inom ett förhållandevis konjunkturoberoende segment. Det ska bli jättekul att tillsammans med gänget i Nynäshamn fortsätta växa verksamheten med både befintliga och nya kunder.", säger Johan Steene VD för Teqnion.

Förvärvet kommer att ingå i Teqnions affärsområde Niche. Förvärv av nischade bolag är en viktig del av Teqnions strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt i koncernen.

Förvärven sker med omedelbart tillträde till aktierna. Förvärven förväntas ha en marginellt positiv effekt på Teqnions helårsresultat för 2019.

Läs mer om Teqnion på teqnion.se

Läs mer om Markis City Service på markiscity.se

18 september 2019, Kl: 12:00

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD och IR, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: [email protected]

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: [email protected], Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 12:00 CET.

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tio aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

PM Teqnion Delårsrapport apr-jun 2022

Snabbrapport TEQ Q2 2022.
Med stormskyar längs hela horisonten gnetar vi på. Omsättningen upp över 40% mot jämförelseperioden varav drygt 20% är organisk tillväxt där en viss del är prisökningar, EBITA är över 30% bättre och vinst per aktie 28% upp. Efterfrågan är fortsatt bra i de flesta branscher och vi jobbar med en finfin förvärvslista och en sund balansräkning. I oroliga tider fokuserar vi extra mycket på det vi kan påverka. Trygga steg mot en stryktåligare och lönsammare verksamhet.

- Johan Steene, VD


Teqnion acquires Belle Coachworks Limited

Teqnion AB has today signed the agreement to acquire all outstanding shares in Belle Coachworks Ltd.


Inbjudan till presentation av Teqnions Q2-rapport

Teqnions kvartalsrapport för perioden 1 april - 30 juni kommer att publiceras klockan 08:08 den 5 augusti. Vi bjuder in till att delta i Teqnions första kvartalsdiskussion klockan 10:08 samma dag.


Ny CFO i Teqnionkoncernen

Teqnion ABs CFO Susanna Helgesen har i dag sagt upp sig från sin anställning. Hon kommer att ersättas av Daniel Zhang. Susanna har varit CFO hos Teqnion sedan oktober 2020.Ändring av valberedningens förslag till Teqnions årsstämma 2022

Kallelsen till Teqnions årsstämma 2022 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 31 mars 2022. I pressmeddelandet redovisades valberedningens förslag till val av ordförande. Då det nu kommit till valberedningens kännedom att Sigrun Hjelmqvist på grund av personliga skäl inte längre ställer upp till omval föreslås i stället att Per Berggren väljs till bolagets ordförande. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted