Teqnion förvärvar Injab Kraft Teknik AB

Teqnion AB har idag tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Injab Kraft Teknik AB (https://www.injab.se/), med en nettoomsättning på ca 55 MSEK.

Injab Kraft Teknik AB är ett ledande teknikförsäljningsföretag inom ström- och mättransformatorer i Norden. Företaget erbjuder ett mycket brett utbud av strömtransformatorer samt reläskydd inom låg- och mellanspänningsområdet. Injab levererar även generatorer och är en av få leverantörer av explosionsskyddade generatorer till offshore- och försvarsindustrin i världen.

Injab redovisade en omsättning om ca 55 MSEK med ett resultat om ca 6,5 MSEK EBT för räkenskapsåret 18/19. Vid tillträde betalas en initial köpeskilling om 16 MSEK på skuldfri basis men med en kvarvarande driftskassa om 3 MSEK. Ytterligare likvid erläggs inom 30 dagar från idag motsvarande den del av kassan som överstiger 3 MSEK. Efter 12 månader ska en tilläggsköpeskilling om 6,5 MSEK utgå samt efter 24 månader kan ytterligare en tilläggsköpeskilling om max 3,7 MSEK utgå mot vissa försäljningsnivåer. Maximal kassajusterad köpeskilling kan därför uppgå till 26,2 MSEK.

Finansiering sker genom ca 50% egen kassa och ca 50% banklån.

"Injab är ett väldigt stabilt bolag med lång historik på Nordisk marknad. Genom att konsekvent erbjuda sina kunder väldigt hög nivå på konsultation och snabba leveranser från eget lager har bolaget befäst sin position som en trygg partner på elmarknaden. Vi ser mycket fram emot att nu få välkomna Injab in i Teqnionfamiljen. Det ska bli jättekul att tillsammans med gänget på Injab fortsätta växa verksamheten med både befintliga och nya kunder.", säger Johan Steene VD för Teqnion.

"Jag är glad att ha hittat en köpare som delar mina värderingar vad gäller långsiktigt företagande. Det finns fortsatt spännande utvecklingspotential för Injab och jag tror verkligen att Teqnion är rätt ägare för att stötta bolaget på vägen framåt." säger Injabs ägare Mario Siegfried.

Förvärvet kommer att ingå i Teqnions affärsområde Niche. Förvärv av nischade bolag är en viktig del av Teqnions strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt i koncernen.

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas ha en något positiv effekt på Teqnions helårsresultat för 2020.

Läs mer om Teqnion på www.teqnion.se

Läs mer om Injab på www.injab.se

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD och IR, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: [email protected]

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A,
169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00,
E-mail: [email protected],
Org.Nr: 556713-4183

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av fjorton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad. Bolagets aktier

TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.Nicklas Wigren slutar som CFO i Teqnionkoncernen

Teqnion ABs CFO har i dag sagt upp sig från sin anställning. Han kommer att fortsätta i sin roll under juli för att därefter ersättas av Maria Johansson, bolagets redovisningschef, tills dess en ny CFO tillträder. Rekryteringsprocessen påbörjas omgående.


Teqnion förvärvar Injab Kraft Teknik AB

Teqnion AB har idag tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Injab Kraft Teknik AB (https://www.injab.se/), med en nettoomsättning på ca 55 MSEK.Kommuniké från årsstämma i Teqnion AB (publ) den 16 april 2020

Vid årsstämma i Teqnion AB (publ), org.nr 556713-4183, ("Bolaget") den 16 april 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.teqnion.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted