Delårsrapport 1 april - 30 juni 2020 - Teqnion AB

Andra kvartalet 2020

- Nettoomsättningen minskade med 3 % och uppgick till 160 679 (165 163) kSEK.
- EBITDA uppgick till 23 152 (11 179) kSEK. En ökning med 107 %.
- EBITA uppgick till 17 088 (8 150) kSEK. En ökning med 110 %.
- Resultat före skatt ökade med 117 % och uppgick till 16 398 (7 557) kSEK.

Halvåret januari - juni 2020

- Nettoomsättningen ökade med 15 % och uppgick till 315 741 (274 229) kSEK.
- EBITDA uppgick till 38 189 (18 407). En ökning med 107 %.
- EBITA uppgick till 26 590 (12 441). En ökning med 114 %.
- Resultat före skatt ökade med 122 % och uppgick till 25 199 (11 332) kSEK.
- Soliditeten uppgick till 47 % (42 %).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27 781 (10 227) kSEK.

Väsentliga händelser

- Teqnion höll årsstämma den 16 april. Till ny ordförande valdes Sigrun Hjelmqvist och till nya ledamöter valdes Gunilla Asker och Mikael Vaezi.
- Teqnions CFO Nicklas Wigren valde den 26 juni att på grund av personliga skäl säga upp sin anställning.

VD-kommentar

ANDRA KVARTALET - ANPASSNING

Vi får fortsätta förhålla oss till de förutsättningar som pandemin orsakat. Ständiga anpassningar och pigg kreativitet krävs nu i ännu högre grad av den som vill fortsätta vara konkurrenskraftig och lönsam.

Att känna pulsen på marknaden och vart den är på väg är svårare än vanligt. Osäkerhet är normaltillståndet och ingen vågar spå i hur det kommer se ut om några månader. I vår nya verklighet med färre fysiska möten och begränsad uppsökande verksamhet hittar vi nu på nya sätt som kan tillgodose våra kunders önskan om flexibilitet och snabb service. Vi utnyttjar situationen som en katalysator mot snabb förbättring och nytänkande.

Trots coronaförutsättningar har vi under perioden sett resultat- och marginalförbättringar från de organisationsförändringar, investeringar och kostnadsbesparingar som vidtagits för att återgå till de lönsamhetsnivåer vi vill vara på. Ren kämpaglöd har även det påverkat positivt. Effekten av att vilja vara sitt bästa visar sig och resultatet är över 100% bättre än under samma period i fjol.

BEREDSKAP - FORTSATT TILLVÄXT

Vi är fortsatt påverkade av försäljningstapp i vissa branscher och tror att vi kommer att vara det under lång tid. Främst från våra fordonskunder som har det tufft samt att vi saknar de eventkunder som vi normalt har under sommarhalvåret då festivaler och konserter nu är inställda. Däremot har försäljningen av elrullstolar tagit fart igen efter den initiala nedgången under våren och vi har lyckts ta några fina affärer med övningsmateriel till försvarsindustrin.

Då mycket är osäkert, i ekonomin och i samhället, är vi trygga med att Teqniongruppen som helhet har en bättre möjlighet att parera vad än som kommer mot oss än varje enskilt bolag för sig. Tillsammans tål vi mer stryk och kan snabbare anpassa oss till nya förutsättningar. Vi böjer ner huvudet och fortsätter framåt igenom detta. Ständiga förbättringar och en enveten vilja att bli bättre leder oss precis som vanligt.

Samtidigt har delar av vår verksamhet hitintills inte påverkats nämnvärt av coronaföljderna men vi bevakar noggrant vad det kan tänkas bli för effekter längre fram. Då ska vi ha färdiga åtgärder som kan sättas in för att klara en eventuell svacka så starka som möjligt.

FRAMÅT - ALLTID FRAMÅT

Teqnion har under perioden fått tillökning då vi förvärvat trygga Injab, ett mycket välskött bolag som levererar kunskap och högkvalitativa produkter främst inom strömmätning.

Och vi söker fortsatt tillväxt genom att förvärva välskötta bolag med goda kassaflöden och drivna medarbetare. Det finns så mycket kvar att göra. Japp, vi är i början av Teqnionbygget.

Affären i fokus, människan i centrum.
Run far be nice - Solna 2020-08-13

Johan Steene
Vd och koncernchef

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:
www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD och IR, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: [email protected]

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: [email protected], Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 8:38 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av fjorton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.Nicklas Wigren slutar som CFO i Teqnionkoncernen

Teqnion ABs CFO har i dag sagt upp sig från sin anställning. Han kommer att fortsätta i sin roll under juli för att därefter ersättas av Maria Johansson, bolagets redovisningschef, tills dess en ny CFO tillträder. Rekryteringsprocessen påbörjas omgående.


Teqnion förvärvar Injab Kraft Teknik AB

Teqnion AB har idag tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Injab Kraft Teknik AB (https://www.injab.se/), med en nettoomsättning på ca 55 MSEK.Kommuniké från årsstämma i Teqnion AB (publ) den 16 april 2020

Vid årsstämma i Teqnion AB (publ), org.nr 556713-4183, ("Bolaget") den 16 april 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.teqnion.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted