Tempest Security tecknar flera större avtal för larmcentralen.

Tempest Security AB (publ.) har genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB tecknat två större avtal om Security Operations Center (SOC) och larmcentralstjänster för såväl inbrotts- som personlarm.

Leveranserna påbörjas kontinuerligt allt eftersom larmanläggningar kopplas om från nuvarande larmcentral.

Det samlade löpande ordervärdet på avtalen uppskattas till 100,000 kr i månaden med god lönsamhet. Dessa avtal innebär att omsättningen på larmcentralen ökar med nästan 5% utan att kostnadsmassan ökar.

-Larmcentralstjänster är vår mest skalbara verksamhet. Nya intäkter i larmcentralsverksamheten är vår största marginalförstärkare. Jag ser fram emot nya affärer till vår larmcentral framöver säger Helena Skarle, VD för Tempest Security.

Vår larmcentral är ett Security Operations Center (SOC). Den bemannas av ett flertal erfarna operatörer dygnet runt, vilka hanterar allt från larm- och kameraövervakning och operativa insatser, till att stötta våra kunder inom Global Support Services, cybersäkerhet, med mera. Verksamheten bedrivs i en av Länsstyrelsen auktoriserad larmcentral som är certifierad enligt SSF 136:5.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-4577760

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Fortsatt god lönsamhet och tillväxt
Tempest Security tecknar bevakningsavtal med Finansinspektionen

Tempest Security AB (publ.) dotterbolag Tempest Security Sverige AB har tecknat avtal om bevaknings- och säkerhetstjänster med Finansinspektionen.
Tempest Security tecknar större personskyddsavtal i USA

Tempest Security AB (publ.) dotterbolag Dynamic Security Solutions, DSS har tecknat avtal om personskyddstjänster till ett sammanlagt årligt värde om över 10 MSEK i Kalifornien.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2022

 Hög lönsamhet med stark tillväxt.


Tempest Security tidigarelägger publicering av kvartalsrapport för andra kvartalet 2022

Tempest Security AB (publ) meddelar härmed att styrelsen beslutat att tidigarelägga bolagets rapport avseende kvartal 2, 2022 till den 24 augusti 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted